Cây dứa (thơm)

Cây dứa (thơm)
Tên thường gọi: Cây dứa (thơm)
Tên tiếng anh/Tên khoa học: Pineapples, Ananas comosus
Danh mục: Cây CN ngắn ngày
Xem chi tiết ››

Bài viết mới

DMCA.com Protection Status