Dinh dưỡng cây trồng

Cẩm nang dinh dưỡng cây trồng: Phân loại các yếu tố dinh dưỡng, vai trò của các yếu tố dinh dưỡng đối với đất và cây trồng, nguồn cung cấp trên thị trường...

 • Đạm (Nts) - Nitrogen Đạm (Nts) - Nitrogen
  Là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp Đạm (N) cho cây. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % Nitơ
 • Lân (P2O5hh) - Phosphate Lân (P2O5hh) - Phosphate
  Lân có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và vận chuyển các hợp chất hữu cơ trong cây, lân kích thích bộ rễ của cây phát triển và tạo điều kiện để cây có thể...
 • Kali (K2Ohh) - Potassium Kali (K2Ohh) - Potassium
  Phân Kali giúp cho cây hấp thu được nhiều đạm hơn, cần cho việc tạo ra chất đường, chất bột, chất xơ và chất dầu, tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn của cây...
 • Canxi (Ca) - Calcium Canxi (Ca) - Calcium
  Cẩm nang phân bón Canxi (Ca) - Calcium: Thông tin chung, vai trò của Canxi đối với cây trồng, các dạng Canxi trong tự nhiên, các loại phân bón chứa canxi trên thị trường...
 • Magie (Mg) - Magnesium Magie (Mg) - Magnesium
  Cẩm nang phân bón Magie (Mg) - Magnesium: Thông tin chung, vai trò của Magie đối với cây trồng, các loại quặng và phân bón có chứa Magie...
 • Lưu huỳnh (S) - Sulfur Lưu huỳnh (S) - Sulfur
  Cẩm nang phân bón Lưu huỳnh (S) - Sulfur: Thông tin chung, vai trò của Lưu huỳnh đối với cây trồng, các loại hóa chất và phân bón có chứa Lưu huỳnh trên thị trường...
 • Silic (SiO2hh) - Silicon Silic (SiO2hh) - Silicon
  Cẩm nang phân bón Silic (SiO2hh) - Silicon: Thông tin chung, vai trò của Silic đối với cây trồng, các loại quặng và phân bón có chứa Silic...
 • Bo (B) - Boron Bo (B) - Boron
  Cẩm nang phân bón vi lượng Bo (B) - Boron: Thông tin chung, vai trò của Bo đối với cây trồng, các triệu chứng thiếu Bo, các loại hợp chất có chứa Bo...
 • Kẽm (Zn) - Zinc Kẽm (Zn) - Zinc
  Cẩm nang phân bón vi lượng Kẽm (Zn) - Zinc: Thông tin chung, vai trò của kẽm đối với cây trồng, các triệu chứng thiếu kẽm, các loại hợp chất có chứa kẽm...
 • Mangan (Mn) - Manganese Mangan (Mn) - Manganese
  Cẩm nang phân bón vi lượng Mangan (Mn) - Manganese: Thông tin chung, vai trò của Mangan đối với cây trồng, các triệu chứng thiếu Mangan, các loại hợp chất có chứa Magan...
 • Đồng (Cu) - Copper Đồng (Cu) - Copper
  Cẩm nang phân bón vi lượng Đồng (Cu) - Copper: Thông tin chung, vai trò của đồng đối với cây trồng, các triệu chứng thiếu đồng, các loại hợp chất có chứa đồng...
 • Sắt (Fe) - Iron Sắt (Fe) - Iron
  Cẩm nang phân bón vi lượng Sắt (Fe) - Iron: Thông tin chung, vai trò của sắt đối với cây trồng, các triệu chứng thiếu sắt, các loại hợp chất có chứa đồng...
 • Molipden (Mo) - Molybdenum Molipden (Mo) - Molybdenum
  Cẩm nang phân bón vi lượng Molipden (Mo) - Molybdenum: Thông tin chung, vai trò của Molipden đối với cây trồng, các triệu chứng thiếu Molipden, các loại hợp chất có chứa Molipden...
 • Chất hữu cơ (HC) - Organic matter (OM) Chất hữu cơ (HC) - Organic matter (OM)
  Cẩm nang các chất dinh dưỡng cây trồng: Chất hữu cơ, mùn hữu cơ, tác dụng của mùn hữu cơ đối với cây trồng, các nguồn cung cấp hữu cơ cho sản xuất phân bón và cây trồng...
 • Axit Humic - Humic Acid Axit Humic - Humic Acid
  Tổng quan kiến thức về Axit Humic - Humic Acid, Humate: Cấu trúc, tính chất hóa lý, tác dụng đối với đất và cây trồng, các nguồn cung cấp Axit humic...
 • Auxin Auxin
  Thông tin tổng hợp về Auxin (IAA) - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Auxin đối với cây trồng, các loại auxin và ứng dụng của Auxin trong trồng trọt...
 • Vi lượng đất hiếm - Rare Earth Elements Vi lượng đất hiếm - Rare Earth Elements
  Giới thiệu về vi lượng đất hiếm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, tác dụng của vi lượng đất hiếm với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng...
 • Gibberellin (GA) Gibberellin (GA)
  Thông tin tổng hợp về Gibberellin (GA) - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Gibberellin đối với cây trồng, các loại Gibberellin và ứng dụng của Gibberellin trong trồng trọt... GA đã được ứng dụng rộng r
 • Xitôkinin - Cytokinin Xitôkinin - Cytokinin
  Thông tin tổng hợp về Cytokinin - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Cytokinin đối với cây trồng, các loại Cytokinin và ứng dụng của Cytokinin trong trồng trọt...
 • Abxixic (ABA) - Acid Abscisic (Chất ức chế sinh trưởng) Abxixic (ABA) - Acid Abscisic (Chất ức chế sinh trưởng)
  Thông tin tổng hợp về Acid Abscisic (Axit Abxixic) - Chất ức chế sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, vai trò sinh lý của Abscisic đối với cây trồng và ứng dụng của Abscisic trong trồng trọt...
DMCA.com Protection Status