Hữu cơ & Axit Amin

  • Chất hữu cơ (HC) - Organic matter (OM) Chất hữu cơ (HC) - Organic matter (OM)
    Cẩm nang các chất dinh dưỡng cây trồng: Chất hữu cơ, mùn hữu cơ, tác dụng của mùn hữu cơ đối với cây trồng, các nguồn cung cấp hữu cơ cho sản xuất phân bón và cây trồng...
  • Axit Humic - Humic Acid Axit Humic - Humic Acid
    Tổng quan kiến thức về Axit Humic - Humic Acid, Humate: Cấu trúc, tính chất hóa lý, tác dụng đối với đất và cây trồng, các nguồn cung cấp Axit humic...
  • Axit Amin (RNH2) - Amino Acid Axit Amin (RNH2) - Amino Acid
    Thông tin tổng hợp về Amino Acid (Axit Amin) - Chất cải thiện sức khỏe, thực phẩm chức năng, thuốc tăng lực cho cây trồng và các thông tin bổ ích liên quan đến Amino Acid...
DMCA.com Protection Status