Cây CN dài ngày

Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây công nghiệp dài ngày: Thông tin cây, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...

 • Cây hồ tiêu (Pepper/Piper nigrum) Cây hồ tiêu
  Bách khoa toàn thư về cây Hồ tiêu: Thông tin chung, giá trị kinh tế, đặc điểm cây hồ tiêu, sâu bệnh hại cây hồ tiêu, cách trồng và chăm sóc và các bài viết liên quan...
 • Cây cà phê (Coffee) Cây cà phê
  Bách khoa toàn thư về cây cà phê (Coffee): Thông tin chung, đặc điểm cây cà phê, sâu bệnh hại cây cà phê, cách trồng và chăm sóc và các bài viết liên quan...
 • Cây cao su (Rubber tree) Cây cao su
  Bách khoa toàn thư về cây cao su (Rubber tree) Kỹ thuật trồng và chăm sóc cao su bón phân cho cây cao su phòng trừ sâu bệnh hại cao su kỹ thuật cạo mủ cao su
 • Cây chè (trà) (Tea) Cây chè (trà)
  Cẩm nang giới thiệu Cây chè (Tea): Thông tin về cây chè (trà), chi tiết sâu bệnh hại cây chè và biện pháp phòng trừ, hướng dẫn nhân giống, trồng và chăm sóc cây chè...
DMCA.com Protection Status