Cây CN ngắn ngày

Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây công nghiệp ngắn ngày: Thông tin cây, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...

 • Cây lạc (đậu phộng) (Peanut) Cây lạc (đậu phộng)
  Cẩm nang cây lạc (đậu phộng - Peanut plant): Thông tin chung, sâu bệnh hại cây lạc (đậu phộng), cách trồng và chăm sóc cây lạc và các bài viết liên quan...
 • Cây cói (Shichito matgrass) Cây cói
  Cẩm nang giới thiệu Cây cói (Shichito matgrass): Thông tin về cây cói, chi tiết sâu bệnh hại cây cói và biện pháp phòng trừ và các bài viết liên quan...
 • Cây đậu tương (đậu nành) (Soybeans) Cây đậu tương (đậu nành)
  Website giới thiệu thông tin tổng hợp về cây đậu tương (đậu nành): Thông tin cây, các loại sâu bệnh hại cây đậu tương (đậu nành) và cách phòng trị bệnh và các bài viết liên quan...
 • Cây mè (vừng) (Sesame) Cây mè (vừng)
  Cẩm nang cây mè (cây vừng - Sesame): Thông tin chung, sâu bệnh hại cây mè (cây vừng), cách trồng và chăm sóc, tác dụng của hạt mè và các bài viết liên quan...
 • Cây đậu xanh (Mung bean, Green bean) Cây đậu xanh
  Cẩm nang cây đậu xanh: Thông tin cơ bản, cách trồng và chăm sóc, sâu bệnh hại cây đậu xanh và biện pháp phòng trị... các bài viết liên quan
 • Cây mía (Sugar Cane) Cây mía
  Cẩm nang cây mía (Sugarcane): Thông tin chung, sâu bệnh hại cây mía, cách trồng và chăm sóc cây mía và các bài viết liên quan...
 • Cây dứa (thơm) (Pineapples, Ananas comosus) Cây dứa (thơm)
  Cẩm nang cây dứa (thơm, khóm)(Pineapples, Ananas comosus): Đặc điểm sinh thái, cách trồng và chăm sóc, sâu bệnh hại cây dứa (thơm) và các bài viết liên quan...
 • Cây bông vải (Cotton) Cây bông vải
  Cẩm nang cây bông vải - Cotton: Đặc điểm thực vật học cây bông vải, sâu bệnh hại cây bông vải, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bông vải và các bài viết liên quan...
 • Cây gai xanh (Rami) Cây gai xanh
  Cẩm nang cây gai xanh (rami): Các loại cây gai, phân biệt cây gai xanh và một số cây gai khác, quy trình trồng và chăm sóc cây gai, sâu bệnh hại cây gai xanh...