Cây cảnh, hoa cảnh

Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây cảnh, hoa cảnh: Thông tin cây, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...

 • Cây quất cảnh (tắc) (Kumquat/Fortunella margarita Swingle) Cây quất cảnh (tắc)
  Cẩm nang cây quất cảnh (Kumquat): Mô tả sơ bộ về cây quất và điều kiện sinh thái, quy trình trồng chăm sóc, sâu bệnh hại cây quất và các bài viết liên quan...
 • Cây đào (Peach tree) Cây đào
  Cẩm nang cây đào, cây đào cảnh: Đào phai, đào bích, đào thất thốn, đào rừng, đào đá, đào ăn quả... Thông tin sâu bệnh hại cây đào, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đào...
 • Cây Phật thủ (Buddha's hand) Cây Phật thủ
  Cẩm nang phật thủ: Giới thiệu về cây phật thủ, ý nghĩa của quả phật thủ trong ngày tết, sự tích cây phật thủ, sâu bệnh hại, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây phật thủ...
 • Cây cần thăng (Feoniella lucida) Cây cần thăng
  Đặc điểm nhận dạng, đặc điểm sinh học, phân bố, tác dụng của vỏ và quả cần thăng trong y dược, kỹ thuật trồng tạo dáng phòng trị sâu bệnh cho cây cần thăng bonsai...
 • Cây du (Ulmaceae) Cây du
  Đặc điểm nhận dạng, đặc điểm sinh thái cây du, kỹ thuật trồng, chăm sóc, tưới nước, bón phân, tạo dáng phòng trị sâu bệnh cho cây du bonsai...
 • Cây sanh (Ficus indica L.) Cây sanh
  Đặc điểm nhận dạng cây sanh, đặc điểm sinh thái sinh học cây sanh, phân biệt các giống sanh, kỹ thuật trồng, chăm sóc, tạo dáng phòng trị sâu bệnh cho cây sanh bonsai...
 • Cây mai chiếu thủy (Water Jasmine/Wrightia religiosa Hook.f) Cây mai chiếu thủy
  Cẩm nang cây mai chiếu thủy bonsai, đặc điểm thực vật học, các giống mai chiếu thủy, kỹ thuật trồng, chăm sóc, tạo dáng thế và diệt trừ sâu bệnh hại trên mai chiếu thủy...
 • Hoa Lan (Orchid/Orchidaceae) Hoa Lan
  Cẩm nang cây lan, hoa lan: Phong lan, địa lan, bán địa lan... Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan, phân loại và thông tin chi tiết về các loại hoa lan, dinh dưỡng cho cây lan...
 • Cây hoa mai vàng (Apricot blossom/Ochna integerrima) Cây hoa mai vàng
  Cẩm nang cây mai vàng: Giới thiệu sơ lược về cây mai vàng, nguồn gốc cây mai vàng, các giống mai vàng, sâu bệnh hại cây mai vàng, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mai vàng...
 • Cây hoa huệ (Tuberose/Polianthes tuberosa) Cây hoa huệ
  Cẩm nang cây hoa huệ: Đặc điểm cây hoa huệ, các giống hoa huệ, kỹ thuật trồng - chăm sóc và bón phân cho cây hoa huệ, sâu bệnh hại cây hoa huệ và biện pháp phòng trừ
 • Cây hoa hồng (Rosa sp) Cây hoa hồng
  Cây hoa hồng có tên khoa học là Rosa sp, thuộc lớp song tử diệp, Bộ Rosales, Họ Rosaceae có nguồn gốc ôn đới và nhiệt đới vùng Bắc bán cầu. Có rất nhiều cách phân loại hoa hồng, có thể phân loại theo màu sắc,...
 • Cây hoa cúc (Chrysanthemuin) Cây hoa cúc
  Cẩm nang cây hoa cúc: Giới thiệu đặc điểm thực vật học,yêu cầu ngoại cảnh, phân loại hoa cúc, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc,....
 • Cây hoa đồng tiền (Gerbera L.) Cây hoa đồng tiền
  Giới thiệu những đặc điểm cơ bản của hoa đồng tiền: Tên khoa học, các dạng hoa đồng tiền chính, yêu cầu ngoại cảnh, đặc điểm thực vật học,...
 • Cây hồng môn (Anthurium) Cây hồng môn
  Cẩm nang cây hồng môn: Đặc điểm sinh thái, yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh, và ý nghĩa mang lại khi trồng hồng môn.
 • Cây hoa Lay-ơn (Gladiolus) Cây hoa Lay-ơn
  Cây hoa Lay ơn là cây hoa được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Với nhiều màu sắc bắt mắt và mang lại nhiều giá trị cả về mặt phong thủy cũng như giá trị kinh tế cho nông dân sản xuất hoa. Hoa Lay ơn trở thanh cây hoa thương mại.
DMCA.com Protection Status