Cây lương thực

Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây lương thực: Thông tin cây, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...

 • Cây lúa (Rice) Cây lúa
  Cẩm nang cây lúa (rice): Thông tin chung, sâu bệnh hại cây lúa, cách trồng và chăm sóc cây lúa - các bài viết liên quan...
 • Cây ngô (cây bắp) (Maize, Corn) Cây ngô (cây bắp)
  Cẩm nang cây ngô (cây bắp, Maize, Corn): Thông tin chung, sâu bệnh hại cây ngô, cách trồng và chăm sóc cây ngô (cây bắp)- các bài viết liên quan...
 • Cây khoai tây (Potato) Cây khoai tây
  Cẩm nang cây khoai tây (Potato): Thông tin chung, sâu bệnh hại cây khoai tây, cách trồng và chăm sóc khoai tây và các bài viết liên quan...
 • Cây khoai lang (Sweet potato/Ipomoca batatas L.) Cây khoai lang
  Cẩm nang cây trồng về cây khoai lang (Sweet potato), giới thiệu các loại sâu bệnh hại cây khoai lang các giống khoai lang kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang
 • Cây sắn (khoai mì) (Manioc) Cây sắn (khoai mì)
  Dữ liệu đang được cập nhật...
 • Cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd) Cây diêm mạch
  Diêm mạch thuộc họ Rau Muối (Chenopodiacea), là cây trồng hàng năm, song tử diệp (cây có hai lá mầm), mọc thành bụi rộng, thường có lớp lông bụi mịn bao phủ...
DMCA.com Protection Status