Cây ăn quả (trái)

Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây ăn quả: Thông tin cây, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...

 • Cây bưởi (Pomelo) Cây bưởi
  Cẩm nang cây bưởi (Pomelo): Các loại bưởi, giá trị dinh dưỡng, quy trình chăm sóc, sâu bệnh hại cây bưởi và các bài viết liên quan...
 • Cây cam (Orange) Cây cam
  Cẩm nang cây cam (orange): Các loại cam, giá trị dinh dưỡng, quy trình chăm sóc, sâu bệnh hại cây cam và các bài viết liên quan...
 • Cây thanh long (Pitahaya, Dragon fruit) Cây thanh long
  Cẩm nang cây thanh Long (Dragon fruit): Các loại thanh long, giá trị dinh dưỡng, quy trình chăm sóc, sâu bệnh hại cây Thanh Long và các bài viết liên quan...
 • Cây xoài (Mango) Cây xoài
  Cẩm nang cây xoài (Mango): Giới thiệu về cây xoài, giá trị dinh dưỡng, quy trình chăm sóc, sâu bệnh hại cây xoài và các bài viết liên quan...
 • Cây táo ta (Jujube) Cây táo ta
  Cẩm nang cây táo ta (Jujube): Giới thiệu về cây táo ta, quy trình chăm sóc trồng trọt, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây táo và các bài viết liên quan...
 • Cây bơ (Avocado) Cây bơ
  Cẩm nang cây bơ (Avocado): Giới thiệu về cây bơ, nguồn gốc, đặc điểm hình thái, giá trị dinh dưỡng của trái bơ, quy trình chăm sóc trồng trọt, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây bơ và các bài viết liên quan...
 • Cây chôm chôm (Rambutan) Cây chôm chôm
  Cẩm nang cây chôm chôm (Rambutan): Giới thiệu về cây chôm chôm, các giống chôm chôm, giá trị kinh tế, quy trình trồng trọt chăm sóc, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây chôm chôm...
 • Cây sầu riêng (Durian) Cây sầu riêng
  Cẩm nang cây sầu riêng (durian): Giới thiệu về cây sầu riêng, giá trị kinh tế, đặc tính sinh vật học cây sầu riêng, sâu bệnh hại cây sầu riêng, quy trình trồng và chăm sóc sầu riêng và các bài viết liên quan
 • Cây măng cụt (Mangosteen) Cây măng cụt
  Mangosteen: Đặc điểm sinh trưởng và phát triển, nguồn gốc và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, kỹ thuật trồng và chăm sóc, biện pháp phòng trị sâu bệnh hại cây măng cụt và các bài viết liên quan.
 • Cây chanh dây (Passion fruit/Passiflora incarnata) Cây chanh dây
  Cẩm nang cây chanh dây, chanh leo: Mô tả sơ bộ về cây chanh leo, các giống chanh leo ở Việt Nam và trên thế giới, quy trình trồng chăm sóc chanh dây, sâu bệnh hại cây chanh dây và các bài viết liên quan
 • Cây ổi (Guava/Psidium guajava L.) Cây ổi
  Cẩm nang cây ổi (Guava): Nguồn gốc, phân bố, đặc tính thực vật học cây ổi, ưu nhược điểm của các giống ổi phổ biến tại Việt Nam, quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây ổi...
 • Cây chanh (Lemon) Cây chanh
  Cẩm nang cây chanh (Lemon): Các loại chanh, giá trị dinh dưỡng trong quả chanh, quy trình chăm sóc, sâu bệnh hại cây chanh và các bài viết liên quan...
 • Cây vải (Litchi/Litchi chinensis) Cây vải
  Cẩm nang cây vải (Litchi chinensis): Mô tả cây vải, đặc điểm thực vật học của cây vải, các giống vải phổ biến tại Việt Nam, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vải, sâu bệnh hại cây vải và biện pháp phòng trừ hiệu quả.
 • Cây nhãn (Dimocarpus longan) Cây nhãn
  Cẩm nang cây nhãn (Dimocarpus longan): Mô tả cây nhãn, đặc điểm thực vật học của cây nhãn, các giống nhãn phổ biến tại Việt Nam, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn, sâu bệnh hại cây nhãn và biện pháp phòng trừ hiệu quả.
 • Cây chuối (Musa paradise) Cây chuối
  Giới thiệu chung về đặc điểm của cây chuối: Đặc điểm thực vật học, phân loại và nguồn gốc của chuối, giá trị đặc biệt của chuối,...
DMCA.com Protection Status