Chất ĐH sinh trưởng

Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật là một nhóm chất có bản chất hoá học khác nhau nhưng đều có một tác dụng điều hoà quá trình sinh trưởng, phát triển của cây và đảm bảo mối liên hệ giữa các cơ quan, bộ phận của cây...

 • Auxin Auxin
  Thông tin tổng hợp về Auxin (IAA) - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Auxin đối với cây trồng, các loại auxin và ứng dụng của Auxin trong trồng trọt...
 • Gibberellin (GA) Gibberellin (GA)
  Thông tin tổng hợp về Gibberellin (GA) - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Gibberellin đối với cây trồng, các loại Gibberellin và ứng dụng của Gibberellin trong trồng trọt... GA đã được ứng dụng rộng r
 • Xitôkinin - Cytokinin Xitôkinin - Cytokinin
  Thông tin tổng hợp về Cytokinin - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Cytokinin đối với cây trồng, các loại Cytokinin và ứng dụng của Cytokinin trong trồng trọt...
 • Abxixic (ABA) - Acid Abscisic (Chất ức chế sinh trưởng) Abxixic (ABA) - Acid Abscisic (Chất ức chế sinh trưởng)
  Thông tin tổng hợp về Acid Abscisic (Axit Abxixic) - Chất ức chế sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, vai trò sinh lý của Abscisic đối với cây trồng và ứng dụng của Abscisic trong trồng trọt...
 • Hexanoic acid, 2-(diethylamino) ethyl estercitrate Hexanoic acid, 2-(diethylamino) ethyl estercitrate
  DA-6 có thể nâng cao hàm lượng và tốc độ quang hợp của yếu tố diệp lục trong thân của thực vật, của protein và Nucleic Acid, nâng cao hoạt tính của...
 • Compound Sodium Nitrophenolate Compound Sodium Nitrophenolate
  Chất điều tiết sinh trưởng thực vật là chất được phổ biến rộng rãi, kích thích tính lưu động chất nguyên sinh tế bào, nâng cao sức sống của tế bào...
 • Brassinolide Brassinolide
  Đối với lúa, lúa mì: Pha dung dịch Brassinolide với tỷ lệ 0.05-0.5mg/kg: Dùng ngâm hạt giống (ngâm trong vòng 24h), hiệu quả cao trên gốc thực vật, phun lên lá vào giai đoạn lúa đẻ nhánh kích thích lúa đẻ nhánh tập trung, tăng số nhánh hữu hiệu
 • Transplantone (ABT) Transplantone (ABT)
  Là loại thuốc điều tiết sinh trưởng thực vật được dùng kích thích ra rễ cho các cành cây ươm chủ yếu giúp cho các loại cây giống, cây trồng bằng cành sớm ra rễ và ra rễ nhiều...
 • Etilen (C2H4) - Ethylene Etilen (C2H4) - Ethylene
  Ethylene (Etilen) là gì? Chất thúc đẩy sự chín của quả, nguồn gốc phát hiện, đặc tính, hiệu ứng sinh học, cơ chế tác dụng của và ứng dụng của Etilen trong trồng trọt...
 • Auxin tổng hợp - NAA 99% Auxin tổng hợp - NAA 99%
  Giới thiệu chung về auxin tổng hợp NAA: đặc điểm, tính chất, hướng dẫn cách sử dụng, cách pha chế, ứng dụng trong nông nghiệp,...
 • Auxin tổng hợp - IBA Auxin tổng hợp - IBA
  Giới thiệu chung về chất điều hòa sinh trưởng IBA: Đặc điểm hóa học, tính chất, độ tan, ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, lưu ý khi sử dụng,...
 • Xytokinin - DA6 Xytokinin - DA6
  Tác dụng chính: hoạt hóa sự phân chia tế bào, kích thích hình thành chồi, là hocmon hóa trẻ, tăng khả năng đậu hoa cái, kích thích nảy mầm của củ, hạt,....
 • Xytokinin - 6 BA (Benzylaminopurine 6BA) Xytokinin - 6 BA (Benzylaminopurine 6BA)
  Dạng bột kết tinh màu trắng khó tan trong nước, tan ít trong ethyl alcohol; ổn định trong dung dịch axit, kiềm. Có tác dụng chính giúp phân chia tế bào, khống chế sự phát triển ngọn, thúc đẩy sự sinh trưởng của mầm nách, khống chế sự lão hóa của lá,.
DMCA.com Protection Status