Yếu tố đa lượng

Dinh dưỡng đa lượng bao gồm: Đạm, Lân, Kali ở các dạng khác nhau. Tên gọi, công thức hóa học, tính chất hóa lý, hàm lượng, nguồn gốc của các loại nguyên liệu

  • Đạm (Nts) - Nitrogen Đạm (Nts) - Nitrogen
    Là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp Đạm (N) cho cây. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % Nitơ
  • Lân (P2O5hh) - Phosphate Lân (P2O5hh) - Phosphate
    Lân có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và vận chuyển các hợp chất hữu cơ trong cây, lân kích thích bộ rễ của cây phát triển và tạo điều kiện để cây có thể...
  • Kali (K2Ohh) - Potassium Kali (K2Ohh) - Potassium
    Phân Kali giúp cho cây hấp thu được nhiều đạm hơn, cần cho việc tạo ra chất đường, chất bột, chất xơ và chất dầu, tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn của cây...
DMCA.com Protection Status