Bệnh sinh lý và tác nhân khác

Các loại bệnh sinh lý hại cây trồng: Bệnh do thời tiết, bệnh do mất cân bằng dinh dưỡng...

DMCA.com Protection Status