Vàng lá sinh lý

Cây trồng bị hại: Cây mai chiếu thủy
Xem chủ đề liên quan: Vàng lá sinh lý
Tên khoa học:

Triệu chứng bệnh vàng lá sinh lý

Lá non có màu vàng nhạt hoặc trắng bạc, các gân lá còn xanh, phiến lá hơi bị cong. Triệu chứng thường xuất hiện từ lá già và đi dần lên trên. cây sinh trưởng chậm lại.

Triệu chứng bệnh vàng lá sinh lý

Triệu chứng bệnh vàng lá sinh lý

Điều kiện phát sinh phát triển bệnh vàng lá sinh lý

Thường xuất hiện vào những tháng gần cuối năm; nguyên nhân chủ yếu do cây tập trung dinh dưỡng để tạo búp hoa. Cây mai trồng trong chậu, đất xấu, ít được bón phân, thường bị bệnh vàng lá và bệnh cháy lá. 

Biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá sinh lý

Bón đầy đủ phân khi có hiện tượng vàng lá, ngoài bón phân nên kết hợp phun phân bón lá có chất vi lượng, cây sẽ mau hết bệnh.

Nguồn: Giáo trình trồng và chăm sóc cây mai chiếu thủy - Bộ NN&PT NT
DMCA.com Protection Status