Thiếu lân

Cây trồng bị hại: Cây ngô (cây bắp)
Tên khoa học: Phosphorus deficiency

Triệu chứng thiếu lân thường gặp trên ngô (bắp) non vùng lạnh trong điều kiện quá ẩm hay quá khô. Cây bị thiếu lân thường còi cọc, lá có màu đặc trưng màu huyết dụ. Bệnh nặng phiến lá chuyển sang màu vàng, ngọn lá từ màu huyết dụ chuyển sang màu đen và bị khô chết. Ở cây ngô (bắp) đã có bắp, bắp thường nhỏ và có những vòng xoắn.

ngô thiếu lân, biểu hiện thiếu lân, cây bắp, thiếu dinh dưỡng

Biểu hiển thiếu lân trên cây ngô con thể hiện rõ trên lá ngô màu huyết dụ

Cây trồng trên đất thiếu lân, bộ rễ thường kém phát triển và dễ bị sâu bệnh xâm nhập gây hại.

Xem thêm: Lân (P2O5hh) - Phosphate

Nguồn: ngo.vaas.org.vn
DMCA.com Protection Status