Cẩm nang bệnh cây - P11: Các bệnh phổ biến trên một số cây trồng quan trọng

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam - Phần giới thiệu

P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14

Trong phần này ví dụ về những bệnh phổ biến trên nhiều loại rau và một cây màu được đưa ra nhằm minh họa sự đa dạng của các bệnh trên cây trồng ở Việt Nam. Các bệnh được liệt kê trong mỗi bảng cũng cung cấp một danh sách kiểm tra nhằm giúp việc quan sát trên đồng ruộng. Các tác nhân gây ra nhiều bệnh trong số này chỉ có thể được chẩn đoán chính xác trong phòng thí nghiệm.

Việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh là vô cùng cần thiết trước khi đưa ra biện pháp quản lý bệnh hại tổng hợp. Chẳng hạn như thối rễ do nấm có thể do nhiều tác nhân gây ra như Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia và Phoma. Việc phòng trừ các loại nấm này đòi hỏi có các chiến lược quản lý bệnh hại tổng hợp khác nhau.

Sơ đồ minh họa cho mỗi cây trồng được đưa ra nhằm giúp người đọc nhận biết vị trí tìm các triệu chứng của từng bệnh.

Hiểu biết toàn diện về những bệnh này sẽ giúp người đọc trong việc chẩn đoán bệnh trên nhiều cây trồng khác.

1. Các bệnh phổ biến trên cây ớt

Bảng 1 cung cấp danh mục những bệnh phổ biến trên ớt ở Việt Nam (các con số tương ứng với con số trên biểu đồ). Tất cả các bệnh có thể cùng xuất hiện trong một vụ, và một cây có thể bị một hay nhiều bệnh gây hại (Hình 1).

Thối rễ Phytophthora, thối gốc thân, héo vi khuẩn, sưng rễ do tuyến trùng và sâu đục thân đều gây ra triệu chứng héo tương tự.

Bảng 1 Các bệnh phổ biến trên ớt

Vị trí

Bệnh

Tác nhân gây bệnh

Dấu hiệu chẩn đoán chính

1

Thối rễ Phyto phthora

Phyto phthora capsici

Thối rễ và héo

2

Thối gốc

Sclero tium rolfsii

Các hạch nấm nhỏ tròn màu nâu và sợi nấm trắng ở gốc 

3

Héo vi khuẩn

Ralstonia solana cearum

Dịch khuẩn xuất hiện ở thân, thân bị biến màu nâu

4

Thán thư

Colleto trichum sp.

Vết bệnh màu đen, lõm xuống

5

Bệnh virút

Vi rút thực vật

Lá non còi cọc, kém phát triển

6

Sưng rễ tuyến trùng

Meloi dogyne sp.

U sưng trên rễ

Các vị trí bị bệnh tương ứng trên cây ớt

Các bệnh phổ biến trên cây ớt

Hình 1 Các bệnh trên ớt: (a) cây ớt khỏe (trái) và bị héo (phải) có thể do một số bệnh gây ra, (b) thân biến màu nâu, triệu chứng điển hình của bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây ra, (c) thối gốc mốc trắng do Sclerotium rolfsii gây ra, (d) thối rễ Phytophthora do nấm Phytophthora capsici gây ra, (e) ớt bị nhiễm vi rút héo đốm cà chua, (f ) quả ớt bị bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. gây ra.

2. Các bệnh phổ biến trên cây cà chua

Cà chua mẫn cảm với nhiều loại bệnh khác nhau. (Bảng 2). Cần có các điều tra thêm về bệnh cà chua ở Việt Nam nhằm xác định tất cả các loại bệnh nghiêm trọng hiện có. Đặc biệt là cần có các nghiên cứu chẩn đoán về virút và vi khuẩn gây bệnh trên cà chua.

Các vụ trồng cà chua ở Việt Nam thường bị ảnh hưởng bởi một số bệnh. Một cây có thể bị nhiễm nhiều bệnh, làm cho việc chẩn đoán trở nên khó khăn.

Bảng 2 Các bệnh phổ biến ở cà chua

Vị trí

Bệnh

Tác nhân

Dấu hiệu chẩn đoán chính

1

Héo vi khuẩn

Ralstonia solana cearum

Héo, dịch khuẩn xuất hiện ở thân, thân biến màu nâu.

2

Thối gốc

Sclero tium rolfsii

Hạch nấm nhỏ màu nâu, tròn và sợi nấm màu trắng xuất hiện ở gốc thân.

3

Sưng rễ tuyến trùng

Meloi dogyne sp.

Héo, u sưng trên rễ

4

Mốc sương

Phyto phthora infestans

Nấm màu xám mọc ở mặt dưới lá

5

Thối vi khuẩna

Clavi bacter michi ganensis

Lá vàng, héo, thân biến màu nâu, đốm trên quả

6

Đốm vi khuẩna

Pseu domonas syringae

Đốm hoại trên lá

7

Virút héo đốm cà chuaa
Virút
Lá non bị biến màu nâu cục bộ, có các đốm hoặc vòng màu tối ở lá già

8

Héo Fusariuma Fusarium oxy sporum f. sp. lycopersici Héo, mạch dẫn biến màu nâu

9

Đốm vòng Alternaria solani Các vòng tròn đồng tâm màu đen trên lá
10 Mốc lá Clado sporium fulvum (Fulvia fulva) Nấm màu xám/tía mọc ở mặt dưới lá
11 Virút vàng ngọn Virút Lá quăn, nhỏ, biến màu vàng

a Cần xác nhận sự có mặt của những tác nhân gây bệnh này ở Việt Nam.

Các bệnh phổ biến trên cây cà chua

Các bệnh phổ biến trên cây cà chua

Hình 2 Các bệnh ở cà chua: (a) triệu chứng lá quăn, vàng do vi rút gây ra trên những chồi mới mọc. (b) vết loét do vi khuẩn Pseudomonas syringae gây ra trên quả cà chua, (c) Sưng rễ tuyến trùng do Meloidogyne sp. gây ra, (d) đốm mốc lá do Cladosporium fulvum, (e) đốm vòng trên lá do Alternaria solani

3. Các bệnh phổ biến trên cây lạc (đậu phộng)

Lạc dễ bị nhiễm các bệnh trên rễ, quả, thân và lá (Bảng 3 và Hình 3). Cần nghiên cứu chẩn đoán thêm để xác định nguyên nhân chính gây thối rễ và vỏ.

Bảng 3 Các bệnh phổ biến trên lạc

Vị trí Bệnh

Tác nhân

Dấu hiệu chẩn đoán chính

1

Thối rễ và quả

Pythium / Rhizoctonia

Chết cây con/thối rễ

Cây biến vàng và héo

Còi cọc

Rễ bên bị biến màu ở giai đoạn giữa vụ

Rễ cái thối vào cuối vụ và thối quả

2

Thối gốc mốc trắng

Sclero tium rolfsii

Hạch nấm tròn nhỏ màu nâu và sợi nấm màu trắng trên gốc

3

Thối gốc mốc trắng

Asper gillus niger

Cây còi cọc và héo

Sợi nấm và bào tử màu đen ở gốc thân và lá mầm

4

Thối thân

Sclero tinia sclerotiorum

Héo, thối ướt thân và lá, hạch nấm lớn màu đen

5

Gỉ sắt

Puccinia arachidis

Mụn gỉ sắt màu đỏ trên lá

6

Đốm lá Cercospora

Cercospora arachidicola

Vết bệnh màu nâu sô-cô-la đậm

7

Virút khảm lá

Virút

Khảm, cần chẩn đoán trong phòng thí nghiệm

Các bệnh phổ biến trên cây lạc (đậu phộng)

Các bệnh phổ biến trên cây lạc (đậu phộng)

Hình 3 Các bệnh ở lạc: (a) gỉ sắt lạc do nấm Puccinia arachidis gây ra, (b) đốm lá Cercospora (Cercospora arachidicola) và gỉ sắt, (c) lạc bị thối rễ gây triệu chứng biến vàng và còi cọc, (d) thối rễ con và thối quả do Pythium sp., (e) vết bệnh trên lá mầm lạc với rất nhiều bào tử của nấm Aspergillus niger, (f ) thối rễ Pythium ở cây con, (g) cây khỏe (trái) và cây bị thối rễ gây còi cọc (phải)

4. Các bệnh nấm phổ biến trên cây hành

Hành bị nhiễm nhiều bệnh nấm trên lá, thân củ và rễ (Bảng 4). Hầu hết nấm gây bệnh có thể được phân lập khá dễ dàng trên môi trường nhân tạo. Lưu ý tác nhân gây bệnh sương mai là nấm ký sinh chuyên tính và không thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo.

Những bệnh liệt kê trong Bảng 4 có các triệu chứng điển hình và thường có thể dễ dàng phân biệt ngay trên đồng ruộng và sau đó xác nhận trong phòng thí nghiệm. Nấm gây thối củ có thể tiếp tục lây nhiễm trong quá trình bảo quản.

Bảng 4 Các bệnh nấm phổ biến trên hành

Vị trí Bệnh

Tác nhân

Dấu hiệu chẩn đoán chính

1

Cháy đầu lá

Colleto trichum sp.

Đầu lá biến màu nâu trắng, có đĩa cành.

2

Sương mai

Perono spora sp.

Nấm xám mọc

3

Đốm lá Stemphylium

Stem phylium sp.

Đốm lá dạng giống đốm vòng

4

Thối cổ rễ

Botrytis byssoidea

Nấm màu nâu xám và các khối bào tử xuất hiện trên củ

5

Thối gốc mốc trắng

Sclero tium rolfsii

Sợi nấm màu trắng và hạch nấm màu nâu trên gốc

6

Thối (ướt) cuống lá

Sclero tinia sclerotiorum

Sợi nấm màu trắng, hạch nấm to màu đen.

7

Thối Fusarium

Fusarium spp.

Sợi nấm có màu trắng đến tím nhạt, không có hạch nấm

8

Mốc đen (thối củ)

Asper gillus niger

Các đám bào tử như bột màu đen (cũng là bệnh gây thối trong quá trình bảo quản )

9

Thối rễ màu hồng

Phoma terrestris

(Pyreno chaeta terrestris)

Rễ màu hồng và vảy ngoài màu hồng

10

Thối thân củ

Rhizopus stolonifer (R .nigricans)

Nấm mọc dày trông như bông gòn với các túi bào tử đen rõ rệt

Hành cũng bị nhiễm bệnh cháy lá do vi khuẩn, thối thân củ do vi khuẩn, một số virút thực vật, và một vài bệnh rễ do tuyến trùng (Hình 4). Các bệnh do tuyến trùng chủ yếu gây còi cọc và ít khi làm cây chết, vì vậy thường không được chú ý đến.

Các bệnh phổ biến trên cây hành

Các bệnh phổ biến trên cây hành

Hình 4 Các bệnh ở hành: (a) đốm lá Stemphylium, (b) sương mai do nấm Peronospora sp., (c) Các triệu chứng thối rễ màu hồng do nấm Phoma terrestris

5. Các bệnh nấm phổ biến ở cây ngô (bắp)

Ngô được khuyến cáo trồng luân canh với cây rau để phòng trừ nhiều tác nhân gây bệnh tồn tại trong đất. Ngô có khả năng kháng bệnh héo do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum), Sclerotinia sclerotiorum, hầu hết các loài Phytophthora và tuyến trùng gây sưng rễ. Tuy nhiên, ngô khá mẫn cảm với các loài Pythium phổ biến và tương đối mẫn cảm với Sclerotium rolfsii và Rhizoctonia spp. (Bảng 5 và Hình 5). Ngô cũng dễ bị nhiễm bệnh thối thân và bắp do một số loài Fusarium nhưng các loài này lại thường không ảnh hưởng đến cây rau. Danh sách chi tiết hơn về các bệnh trên cây ngô có thể tìm thấy trên trang web http://www.cimmyt.org/english/docs/field_guides/maize/diseases.htm.

Bảng 5 Các bệnh nấm phổ biến trên ngô

Vị trí  Bệnh

Tác nhân

Các dấu hiệu chẩn đoán chính

1

Ung thư ngô

Ustilago maydis

Các u sưng lớn màu trắng trên hạt, các đám bào tử đen; cũng có thể gây nhiễm hoa đực và thân

2

Thối rễ, bắp và thân do Fusa rium

Fusa riumgrami nearum

Fusa riumverti cillioides

Fusa riumsub glutinans

Fusa rium pro liferatum

Thối trong thân thường dẫn đến hiện tượng lõi thân bị chẻ vụn. Thân và bắp thối có thể có màu hồng tới đỏ, và có xuất hiện sợi nấm.

Thối trong thân thường dẫn đến hiện tượng lõi thân bị chẻ vụn. Lõi thường có màu tím đến tía. Sợi nấm trắng phát triển trên bắp bị bệnh bên dưới lớp vỏ.

3

Gỉ sắt

Puccinia sorghi

Các mụn hoại tử dài trên lá.

4

Khô vằn trên rễ, thân và lá

Rhizo ctonia spp.

Gây ra những vết bệnh lớn màu nâu nhạt, loang lổ trên lá và thân. Các hạch nấm màu nâu hình dạng bất định xuất hiện ở các vị trí bị bệnh.

5

Cháy lá

Bipolaris maydis (Cochlio bolus hetero strophus)

Các vết hoại tử hình thành trên lá.

6

Cháy lá Turcicum

Exse rohilum turcicum

Vết bệnh có kích thước nhỏ hình bầu dục và mọng nước trên lá sau đó hình thành các vết hoại tử lớn hơn.

7

Thối Pythium trên rễ và thân

Pythium spp.

Thối ướt ở mô thân và các vết bệnh màu nâu ở rễ.

8

Sương mai

Perono sclero spora spp.

Sclero spora sp.

Sclero phthora spp.

Nấm màu xám (cành mang bọc bào tử) mọc ở mặt dưới lá.

Các bệnh phổ biến trên cây ngô (bắp)

Các bệnh phổ biến trên cây ngô (bắp) 2

Hình 5 Các bệnh ở ngô: (a) ung thư ngô do Ustilago maydis, (b) khô vằn do Rhizoctonia solani, (c) sợi nấm trắng mọc trên bắp ngô bị nhiễm bệnh do Fusarium verticillioides.

Cuốn cẩm nang này được sắp xếp thành các phần sau:

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR)
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status