Sâu xanh ăn lá

Cây trồng bị hại: Cây dưa leo (dưa chuột) , Cây dưa hấu
Tên khoa học: Diaphania indica

Khả năng gây hại của sâu xanh ăn lá Diaphania indica

Vòng đời của sâu xanh ăn lá Diaphania indica

Vòng đời của sâu xanh ăn lá Diaphania indica

Sâu non thường sống ở đọt và mặt dưới lá non, sâu non thường cuốn lá hoặc kết những lá lại với nhau và nằm bên trong ăn phá. Ở mật độ cao sâu chúng ăn phá xơ xác lá chỉ còn lại gân lá. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non, sâu cạp vỏ trái làm trái xấu xí, mất giá trị thương phẩm.

(A) Vòng đời sâu xanh ăn lá dưa; (B) Sâu xanh ăn lá dưa leo; (C) Trứng sâu;  (D) Sâu đục trái dưa leo; (E) Sâu cạp vỏ trái dưa hấu.

(B) Sâu xanh ăn lá dưa leo; (C) Trứng sâu; (D) Sâu đục trái dưa leo; (E) Sâu cạp vỏ trái dưa hấu.

Biện pháp quản lý sâu xanh ăn lá

- Thu dọn tàn dư cây sau khi thu hoach.

- Bắt giết sâu non và nhộng.

- Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát bằng các thuốc hóa học có hoạt chất

Emamectin hay hỗn hợp các hoạt chất (Chlorantraniliprole + Abamectin)…

Nguồn: syngenta.com.vn
DMCA.com Protection Status