Sâu đục nõn cải

Cây trồng bị hại: Cây bắp cải
Tên khoa học: Hellula sp.

Triệu chứng gây hại của sâu đục nõn

Sâu thường đục từ đỉnh sinh trưởng chui vào thân làm cây dừng phát triển

Với cây bắp cải bông khi bị sâu hại cây nẩy trồi phụ không quấn bắp ra bông được

 Sâu non đục ngọn bắp cải

 Sâu non đục ngọn bắp cải

Triệu chứng cây bắp cải nẩy trồi do bị sâu ăn cụt ngọn

Triệu chứng cây bắp cải nẩy trồi do bị sâu ăn cụt ngọn

Đặc điểm hình thái và gây hại của sâu đục nõn, đục ngọn cải

Sâu non có những sọc màu chạy dọc lưng, đẫy sức dài 14 mm,

Sâu đục vào thân hoặc gân lá ngoài bao bởi có lớp tơ mỏng

Sâu hóa nhộng ngay trong thân hoặc lớp đất mặt, trong kén

Vòng đời sâu 20 -25 ngày

Sâu non gây hại nõn bắp cải

Sâu non gây hại nõn bắp cải

Điều kiện phát triển của sâu đục nõn, đục ngọn cải

Sâu hại chủ yếu bắp cải, ngoài ra còn phá cải bông, cải củ, cải xanh....

Sâu có thể phá cải ở giai đoạn sinh trưởng

Sâu phát sinh phát nhiều trên cải trồng vùng đất thấp nhiệt đới, gây hại chủ yếu trong mùa mưa

Biện pháp quản lý sâu đục nõn, đục ngọn cải

- Bắt sâu bằng tay giai đoạn đầu của cây, ngắt và hủy bỏ những chồi và quả bị đục.

- Hạn chế phun thuốc để bảo tồn các loài thiên địch như bọ rùa, nhện, ong ký sinh, chuồn chuồn...

Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm có thể sử dụng các thuốc vi sinh, Match, Vertimec 18 EC, Atabron 5EC.

Nguồn: Giáo trình trồng rau nhóm ăn lá - Bộ NN&PT NT
DMCA.com Protection Status