Sâu đục ngọn cải

  • Sâu đục nõn cải Sâu đục nõn cải
    Sâu, sâu bướm Sâu thường đục từ đỉnh sinh trưởng chui vào thân làm cây dừng phát triển. Với cây bắp cải bông khi bị sâu hại cây nẩy trồi phụ không quấn bắp ra bông được...
DMCA.com Protection Status