Kỹ thuật bón phân cho cây Địa hoàng

Cây trồng liên quan: Cây Địa hoàng

bón phân cho địa hoàng

Địa hoàng có thời gian sinh trưởng không dài lắm, nên yêu cầu phân bón phải hoai mục để cây sử dụng nhanh chóng. Là cây ưa phân chuồng, phân bắc, phân trâu, bò dê ủ mục, ưa khô dầu. Ngoài ra bổ xung thêm lân, kali làm cây khỏe cũng cáp, phát triển thân lá nhanh, nhiều củ. Bón đạm cân đối với lân và kali.

Kỹ thuật bón phân cho địa hoàng

Lượng phân bón cụ thể cho 1 ha:

+ Phân chuồng: 20 - 30 tấn (nếu không đủ phân chuồng có thể thay thế bằng 2 tấn phân vi sinh hữu cơ).

+ Đạm ure 100 - 150 kg.

+ Lân supe: 200 - 300 kg.

+ Kali sunphat: 200 - 300 kg.

N:P:K= 1:1:2

Cách bón:

- Bón lót: Phân chuồng đã ủ với lân (dạng hoai mục). Dùng 3/4 phân chuồng bón lúc cày bừa lần cuối. 1/4 lượng phân chuồng và phân lân còn lại bón vào hốc lấp qua đất rồi trồng.

- Bón thúc:

+ Đợt 1: Sau khi trồng 30 ngày, cây cao từ 7 - 10 cm, bón 1/3 lượng đạm và 1/2 lượng kali.

+ Đợt 2: Sau khi trồng 45 ngày, cây cao từ 17 - 20cm bón 2/3 lượng đạm và 1/2 lượng kali còn lại.

Chú ý:

- Bón thúc rạch giữa 2 hàng, phân rắc kín hoặc hòa nước tưới. Hòa nước tưới hiệu quả cao hơn bón rạch theo hàng không tưới.

Nguồn: Giáo trình cây thuốc
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status