Kỹ thuật trồng cây cà chua - P2: Trồng, bón phân và chăm sóc cây cà chua

Cây trồng liên quan: Cây cà chua

1. Chuẩn bị đất trồng cây cà chua

Bước 1: Dụng cụ làm đất: Máy kéo, Máy cày, Cày bằng trâu bò, Cào, cuốc, xẻng

Bước 2:Cày đất

- Dùng các dụng cụ làm đất để tách đất, lật đất thành tảng, cục đất to

Cày đất

Hình 1: Cày đất

Bước 3: Làm đất nhỏ

- Đất nhỏ, vụn, tơi xốp,

- Đường kính viên đất ở lớp đất mặt thích hợp từ 2 - 3 cm,

Làm đất nhỏ

Hình 2: Làm đất nhỏ

Bước 4: Lên luống

- Vụ mưa làm luống cao:

+ Độ cao của luống: 20- 25 cm

+ Mặt luống: 0,9 - 1m

+ Rãnh: 35 - 50 cm

- Vụ khô lên làm luống vừa phải: + Độ cao của luống: 15 - 20 cm + Mặt luống: 0,9 - 1 m

+ Rãnh: 30 - 40 cm

Mặt luống 0,9 - 1 m

Hình 3: Kích thước luống vườn cây cà chua vụ khô

Bước 5: San phẳng mặt luống

- Tạo cho mặt luống được phẳng để tránh đọng nước khi trời mưa

- Tạo điều kiện tốt cho cây sinh trưởng phát triển tốt

San phẳng mặt luống trồng rau

Hình 4: San phẳng mặt luống trồng rau

Bước 6: Cuốc hố bón phân lót

- Khoảng cách hố + Vụ hè thu: 40 cm

+ Vụ đông xuân: 45 cm

- Loại phân được dùng để bón lót

Bảng 1. Lượng phân bón lót cho cây cà chua

Lần bón

Loại phân

Lượng (kg/360 m2)

Cách bón

Bón lót (trước khi trồng 3 -7 ngày)

- Vôi bột

30

Vãi đều trên mặt trước khi lên luống

- Phân chuồng

- Lân lâm thao

- Kali

300

15

2

Trộn đều bón hốc hoặc bón rãnh

Bón phân lót cho cây cà chua

Hình 5: Bón phân lót cho cây cà chua

Lưu ý: - Đất trồng rau tốt nhất phải được để ải 5- 7 ngày

- Cần bón vôi xử lý đất để trừ các nguồn bệnh

2. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng đúng mật độ (900 - 1100 cây/ sào Bắc bộ hay 25.000 - 30.000 cây/ha). Khoảng cách cây và hàng:

+ Vụ hè thu: Cây cách cây 40 cm - Hàng cách hàng 60 - 65 cm

+ Vụ đông xuân: Cây cách cây 45 cm - Hàng cách hàng 60 - 65 cm

3. Trồng cây cà chua

- Trồng cây ra ruộng lúc chiều muộn hoặc sáng sớm

- Sau khi trồng cần tưới nước đẫm nước

Trồng cây cà chua

Hình 6: Trồng cây cà chua

4. Phân bón cho cây cà chua

4.1. Các loại phân dùng để bón cho rau cà chua

- Phân hữu cơ: phân chuồng (Phân bò, trâu, gà.. đã được ủ)

- Phân hóa học:

+ Phân đạm: Thường sử dụng phân đạm Ure có hàm lượng đạm nguyên chất 46 %

+ Phân kali: Thường dùng phân kali đỏ (kali clorua có hàm lượng kali nguyên chất là 60%)

+ Phân lân: Có 2 loại phân lân

- Lân nung chảy (14-16% P2O5)

- Lân super (16-18% P2O5)

+ Phân hữu cơ vi sinh: BioGro có 2 loại: - BioGro bón qua rễ:

- BioGro bón qua lá

4.2. Lượng phân bón cho cây cà chua

Bảng 1.2. Lượng phân bón thúc cho cây cà chua

(đơn vị tính cho 1 sào Bắc bộ = 360 m2)

5. Chăm sóc cây cà chua

- Tưới tiêu nước:

+ Sau khi trồng phải tưới nước ngay để cây chóng hồi phục

+ Cây bắt đầu sinh trưởng mạnh tưới rãnh (7 - 10 ngày tưới một lần).

+ Nếu xuất hiện nhiều bệnh héo xanh chuyển sang tưới hốc

- Làm giàn:

+ Sau trồng 35 - 40 ngày tiến hành làm giàn chữ A. Trong vụ hè thu cần tiến hành làm giàn sớm ( sau khi cây hồi xanh) giúp cà chua không bị đổ khi gặp mưa

Thời điểm làm gian cho cây cà chua - Tỉa chối, tỉa lá, tỉa trái và bấm ngọn

Hình 7: Thời điểm làm gian cho cây cà chua - Tỉa chối, tỉa lá, tỉa trái và bấm ngọn

+ Tỉa chồi: Tỉa bỏ tất cả các chồi nhánh trên thân chính, chỉ giữ lại một nhánh mọc dưới nách lá xuất hiện chùm hoa đầu tiên

+ Tỉa lá: Nên tỉa bớt các lá chân đã chuyển sang màu vàng để ruộng được thoáng, nhất là những chân ruộng rậm rạp, dễ nhiễm bệnh trồng dầy trong mùa mưa.

Thời điểm cây cà chua tiến hành tỉa cành

Hình 8: Thời điểm cây cà chua tiến hành tỉa cành

+ Tiả trái: Mỗi chùm hoa chỉ nên để 4-6 trái, ngắt cuối cành mang trái để dinh dưỡng tập trung nuôi trái, trái lớn đều cở, giá trị thương phẩm cao.

Mỗi chùm không nên để quá nhiều quả cà chua

Hình 9: Mỗi chùm không nên để quá nhiều quả cà chua

+ Bấm ngọn: gần cuối thu hoạch mùa vu gọn.

Đối với giống thời gian sinh trưởng dài, cao cây, giai đoạn nên bấm ngọn để trái lớn đều, thu tập trung giúp kết thúc

6. Quản lý dịch hại

6.1. Quản lý cỏ dại

a, Các loại cỏ thường gặp ở trên ruộng

Cỏ gà và cỏ gấu

Cỏ gà và Cỏ gấu

Cỏ tranh và rau rền thơm

Cỏ tranh và Rau rền cơm

b, Phương pháp diệt cỏ

- Để giảm bớt chi phí cho công làm cỏ sử dụng một số biện pháp sau:

+ Dùng hóa chất diệt cỏ phun trước khi trồng

+ Che phủ mặt luống bằng rơm rạ chỉ để hở hốc cho cây phát triển

+ Trồng xen, trồng lẫn

Nguồn: Giáo trình trồng rau nhóm ăn quả - Bộ NN&PT NT
Bài liên quan