Ứng dụng Brassinolide vào canh tác lúa hè thu - Canh tác tiết kiệm

Cây trồng liên quan: Cây lúa

Brassinolide được biết đến là một nhóm chất điều hòa sinh trưởng có nhiều ứng dụng như chống sốc nhiệt, giải độc phèn, giải độc mặn, … giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

Việc canh tác lúa vụ hè thu gặp rất nhiều vấn đề như ngộ độc phèn, ngộ độc mặn, ngộ độc hữu cơ, … làm cho cây lúa bị tress dẫn đến giảm năng suất đáng kể. Ứng ụng Brassinolide trong sản xuất lúa vụ hè thu đã giúp cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi và năng suất cao.

1. Tìm hiểu về các tác dụng chính của Brassinolide

- Brassinolide là chất điều tiết sinh trưởng thuộc nhóm tăng trưởng của thực vật. Có cơ chế tác động trực tiếp đến quá trình tạo các men giúp giải stress khi cây trồng gặp điều kiện thời tiết bất thuật như sốc nhiệt, hạn mặn, hạn phèn, ngộ độc hữu cơ, sương muối, sương giá, …

- Đồng thời Brassinolide còn có khả năng kích ứng tăng sức đề kháng của cây trồng trống lại sự xâm nhiễm của sâu bệnh hại. Kích thích cây trồng sinh trưởng phát triển tốt tạo năng suất cao

2. Cơ chế giải stress của Brassinolide lên cây trồng

Sơ đồ tác động của Brassinolide đối với cây trồng

- Khi cây lúa gặp điều kiện bất thuận dẫn đến cây bị tress. Trong cây lúa sẽ tiết ra chất độc như (H2O2) làm tổn thương cây lúa.

- Khi cung cấp chất điều hòa sinh trưởng Brassinolide cho cây trồng, sẽ giúp cây tự tổng hợp một dạng men Catalase sẽ phá vỡ chất độc tạo thành hai chất không độc là nước và oxy.

3. Ứng dụng Brassinolide trên cây lúa vụ hè thu

- Nồng độ sử dụng phun cho cây lúa: 2-3 gram/ 150 lít nước.

- Thời điểm xử lý lần 1:Kích thích hạt giống nảy mầm cải tạo hệ thống rễ mạ ngay từ giai đoạn đầu: Ngâm hạt hạt giống từ 6-8 giờ. Phun giai đoạn cây con sau khi bón thúc đẻ nhánh. Phun lần 2 giai đoạn cây lúa vừa trỗ xong.

Xem thêm: Brassinolide 0.15% SP (Giải độc cây trồng) Hormone thực vật tan trong nước.

4. Một số thí nghiệm ứng dụng Brassinolide trên cây lúa

- Khả năng chống chịu hạn mặn trên cây lúa khi ứng dụng Brassinolide

Nghiên cứu cây lúa ở huyên Giá Rai nhiễm độ mặn 3,2%o: Ứng dụng phun Brassinolide năng suất tăng lên rõ rệt. Khi nghiên cứu ở mức độ mặn tăng 4,8%o,  phun Brassinolide năng xuất lúa tăng, đồng thời nâng cao tính chống chịu độ nặm trên cây lúa.

- Tác dụng kích kháng của Brassinolide đối với bệnh đạo ôn và cháy bìa lá vi khuẩn

Ứng dụng phun Brassinolide trên cây lúa giúp cây kháng được sự xâm nhập và giảm sự tổn thương cho cây trồng.

Nguồn: Admin tổng hợp - NO - Theo Ts. Nguyễn Bảo Vệ
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status