Tuyến trùng nốt sưng

Cây trồng bị hại: Cây cà chua , Cây thuốc lá
Tên khoa học: Meloidogyne incognita

1. Triệu chứng bệnh

- Xâm nhập vào bộ rễ ngay từ giai đoạn đầu, tạo u sưng kích thước lớn nhỏ, nối tiếp nhau tạo thành chuỗi hoặc từng u sưng riêng biệt.

- U sưng được hình thình sau 1 - 2 ngày, cây bị bệnh còi cọc, vàng úa, chết héo, rễ biến dạng, rễ bị thối hỏng.

2. Nguyên nhân gây bệnh

- Do tuyến trùng (meloidogyne incognita) gây hại.

- Kích thước con cái: 0,53 - 0,85 mm, 0,36 - 0,56 mm, kim chích hút 14 - 15 micromet.

- Kích thước con đực: 1,7 - 1,9 mm, kim chích hút khoảng 22,8 micromet. Tuyến trùng con tuổi 2 dài 0,35 - 0,4 micromet, kim chích hút dài 10 micromet. Trứng dài 92 - 103 micromet, rộng 37,8 - 42,8 micromet…

3. Đặc điểm phát sinh và phát triển

- Các giai đoạn phát triển từ tuyến trùng non thành tuyến trùng trưởng thành tiến hành bên trong u sưng. Trog u sưng có từ 1 - 10 tuyến trùng cái hình quả chanh hoặc quả lê.

- Sau khi trứng nở ra khỏi u sưng, giải phóng vào đất, gặp điều kiện thuận lợi di chuyển và gây hại sang những bộ rễ cây khác.

- Chu kỳ phát triển vòng đời phụ thuộc vào nhiệt độ các tháng trong năm và phụ thuộc vào cây ký chủ: Nhiệt độ thích hợp cho tuyến trùng phát triển là 25 -  28 độ.

4. Biện pháp phòng trừ

- Đảm bảo nguồn giống sạch bệnh tuyến trùng nốt sưng, đất không nhiễm tuyến trùng, đất hữu cơ sạch bệnh, khử trùng vườn ươm và dụng cụ chăm sóc.

- Biện pháp hóa học: Một số hóa học từ tuyến trùng nốt sưng như temic, vydate, furadan…

- Biện pháp sinh học: Sử dụng nấm, vi khuẩn đối kháng tuyến trùng nốt sưng như: nấm Arrthrobotrys oligospore, verticillium clamydosporium…

Nguồn: Giáo trình bệnh cây nông nghiệp
DMCA.com Protection Status