Thối đen ngọn

Cây trồng bị hại: Hoa Lan
Xem chủ đề liên quan: Thối đen ngọn, Phytophthora palmivora
Tên khoa học: Phytophthora palmivora

Đặc điểm triệu chứng bệnh thối đen ngọn

Triệu chứng bệnh thối đen ngọn

Triệu chứng bệnh thối đen ngọn

Vết bệnh ban đầu là một điểm nhỏ dạng hình bất định, ủng nước, màu nâu đen. Bệnh hại chủ yếu trên lá non, ngọn và chồi cây lan, làm đỉnh bị thối nhũn lan dần xuống dưới làm lá và cuống lá bị thốim, lá dễ rụng. Bệnh thối đen ngọn có thể hình thành dịch trong điều kiện có ẩm độ cao (giọt nước, giọt sương, mưa phùn) và nhiệt độ thấp (trên dưới 200C). Vì vậy cần chú ý theo dõi phát hiện sớm để phòng trừ.

Nguyên nhân gây bệnh: Do nấm Phytophthora palmivora gây ra.

Biện pháp phòng trừ bệnh thối đen ngọn

Cắt bỏ ngọn bị thối rồi phun thuốc diệt nấm Carboxin, Benomyn hay Validacin.

Nguồn: Giáo trình Hoa Lan - Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Nông Lâm)