hormone thực vật

 • Etilen (C2H4) - Ethylene Etilen (C2H4) - Ethylene
  Chất ĐH sinh trưởng Ethylene (Etilen) là gì? Chất thúc đẩy sự chín của quả, nguồn gốc phát hiện, đặc tính, hiệu ứng sinh học, cơ chế tác dụng của và ứng dụng của Etilen trong trồng trọt...
 • Transplantone (ABT) Transplantone (ABT)
  Chất ĐH sinh trưởng Là loại thuốc điều tiết sinh trưởng thực vật được dùng kích thích ra rễ cho các cành cây ươm chủ yếu giúp cho các loại cây giống, cây trồng bằng cành sớm ra rễ và ra rễ nhiều...
 • Brassinolide Brassinolide
  Chất ĐH sinh trưởng Đối với lúa, lúa mì: Pha dung dịch Brassinolide với tỷ lệ 0.05-0.5mg/kg: Dùng ngâm hạt giống (ngâm trong vòng 24h), hiệu quả cao trên gốc thực vật, phun lên lá vào giai đoạn lúa đẻ nhánh kích thích lúa đẻ nhánh tập trung, tăng số nhánh hữu hiệu
 • Hexanoic acid, 2-(diethylamino) ethyl estercitrate Hexanoic acid, 2-(diethylamino) ethyl estercitrate
  Chất ĐH sinh trưởng DA-6 có thể nâng cao hàm lượng và tốc độ quang hợp của yếu tố diệp lục trong thân của thực vật, của protein và Nucleic Acid, nâng cao hoạt tính của...
 • Giới thiệu hoạt chất: Benzylaminopurine (6-BA, BAP) Giới thiệu hoạt chất: Benzylaminopurine (6-BA, BAP)
  Cẩm nang phân bón Tác dụng của 6-BA là thúc đẩy hình thành mầm, hạn chế bệnh, tăng khả năng chịu hạn, chịu lạnh, chịu mặn của cây trồng, nâng cao chất lượng và sản lượng của cây thuốc lá, cây trà, giữ tươi lâu cho hoa quả và rau sau khi thu hoạch...
 • Auxin Auxin
  Chất ĐH sinh trưởng Thông tin tổng hợp về Auxin (IAA) - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Auxin đối với cây trồng, các loại auxin và ứng dụng của Auxin trong trồng trọt...
 • Gibberellin (GA) Gibberellin (GA)
  Chất ĐH sinh trưởng Thông tin tổng hợp về Gibberellin (GA) - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Gibberellin đối với cây trồng, các loại Gibberellin và ứng dụng của Gibberellin trong trồng trọt... GA đã được ứng dụng rộng r
 • Xitôkinin - Cytokinin Xitôkinin - Cytokinin
  Chất ĐH sinh trưởng Thông tin tổng hợp về Cytokinin - Chất kích thích sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, cấu tạo, vai trò sinh lý của Cytokinin đối với cây trồng, các loại Cytokinin và ứng dụng của Cytokinin trong trồng trọt...
 • Abxixic (ABA) - Acid Abscisic (Chất ức chế sinh trưởng) Abxixic (ABA) - Acid Abscisic (Chất ức chế sinh trưởng)
  Chất ĐH sinh trưởng Thông tin tổng hợp về Acid Abscisic (Axit Abxixic) - Chất ức chế sinh trưởng thực vật: Nguồn gốc, vai trò sinh lý của Abscisic đối với cây trồng và ứng dụng của Abscisic trong trồng trọt...
DMCA.com Protection Status