MOP viết tắt của từ gì? Muriate of potash

  • Kali (K2Ohh) - Potassium Kali (K2Ohh) - Potassium
    Yếu tố đa lượng Phân Kali giúp cho cây hấp thu được nhiều đạm hơn, cần cho việc tạo ra chất đường, chất bột, chất xơ và chất dầu, tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn của cây...
DMCA.com Protection Status