Sương mai

Cây trồng bị hại: Cây ổi
Xem chủ đề liên quan: Sương mai, Phytophthora parasitica
Tên khoa học: Phytophthora parasitica

Triệu chứng của bệnh sương mai do nấm Phytophthora parasitica

Trên trái bệnh tạo thành những đốm nâu tròn, khi trái lớn thì vết bệnh cũng lớn lên và lan dần khắp trái làm trái bị thối nhũn, có mùi hôi chua và rụng. Khi trời ẩm, trên vết bệnh sinh lớp tơ nấm màu trắng.

Bệnh sương mai trên cây ổi

Triệu chứng trên trái non và triệu chứng trên trái chín

Điều kiện phát sinh phát triển bệnh sương mai do nấm Phytophthora parasitica

Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện trời mưa nhiều,cây có cành lá rậm rạp. Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn cây rậm rạp, nhất là các chùm trái khuất trong tán lá. Các vết chích hút của sâu trên trái, tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh.

Biện pháp phòng trừ bệnh sương mai do nấm Phytophthora parasitica

+ Vệ sinh vườn cây, tỉa bớt cành lá cho thông thoáng, thu gom quả bị bệnh tiêu hủy.

Khoảng 1 tháng trước khi thu hoạch nếu trời mưa nhiều nên phun phòng bệnh bằng các thuốc gốc Metalaxyl, Benomyl, Mancozeb...

Nguồn: Giáo trình trồng và chăm sóc ổi - Bộ NN&PT NT