Quy trình kỹ thuật bón phân cho cây dưa leo (dưa chuột) (trồng đại trà)

Cây trồng liên quan: Cây dưa leo (dưa chuột)

Yêu cầu về đất trồng:

Cây dưa leo (dưa chuột) có bộ rễ phát triển kém, sức hấp thu của rễ lại yếu nên dưa chuột yêu cầu đất trồng khắt khe hơn so so với cây trồng khác trong họ. Đất trồng thích hợp là đất có thành phần cơ giới nhẹ như cát pha, đất thịt nhẹ, độ pH thích ứng 5,5 - 6,5.

Yêu cầu về dinh dưỡng cây trồng cho cây dưa leo:

Nghiên cứu về hiệu suất sử dụng phân khoáng chủ yếu của dưa chuột cho thấy dưa chuột sử dụng kali với hiệu suất cao nhất, tiếp đến là đạm, rồi lân. Dưa chuột không chịu được nồng độ phân cao nhưng lại nhanh chóng phản ứng với hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

Theo tính toán của các nhà khoa học, để cây dưa chuột đạt năng suất 35 tấn/ha thì dưa chuột cần phải hút 70kg N; 50 kg P2O5; 120 kg K2O tương đương với 150 kg urê; 300 kg super lân; 200 kg KCl.

1. Bón phân cho cây dưa leo con trong vườn ươm

- Vườn ươm không cần bón nhiều phân thúc

- Trường hợp bón phân thúc khi cây sinh trưởng phát triển kém:

+ Phân đạm 0,1% (10g/10 lít nước) pha với nước sạch

+ Bón thúc tối đa 2 lần (lần 1 khi cây có 2 - 3 lá thật, lần 2 sau lần 1 khoảng 7 - 10 ngày)

Lưu ý: Trước khi nhỏ đi trồng 10 ngày không được bón thúc

- Không nên bón thúc nhiều lần làm cây con quá tốt, non, khả năng chống chịu kém, khi trồng ra ruộng sản xuất tỷ lệ sống kém.

Dưa leo có 2 lá thật

Dưa leo có 2 lá thật

2. Bón phân cho cây dưa leo (dưa chuột) giai đoạn sản xuất

Bón lót: Bón trước khi trồng dưa leo

Bón lót khi trồng dưa leo

Bón lót khi trồng dưa leo

- Phân chuồng hoai mục (hoặc phân hữu cơ vi sinh): Bón 10 - 15 tấn/1ha (500 - 750kg/sào Trung bộ, 360 - 540kg/sào Bắc bộ).

- Phân Supe lân: 400kg/ha (20kg/ sào Trung bộ, 15kg sào Bắc bộ).

- Phân DAP: 50 - 60kg/ha (2,5 - 3kg/sào Trung bộ, 1,8 - 2,1kg/sào Bắc bộ).

Lưu ý: Kết hợp rải vôi bột (1000kg/ha, 35 - 50kg/sào), thuốc trừ sâu Furadan hoặc Basudin 10H để phòng sâu bệnh tồn tại trong đất và sâu xám hại cây con.

Bón thúc lần 1: Khi cây dưa leo có 3 - 5 lá thật, cây sắp có tua cuống

Ruộng dưa leo mới có tua cuống

Ruộng dưa leo mới có tua cuống

- Phân DAP: 170 - 200 kg/ha (8,5 - 10kg/sào Trung bộ, 6 - 7kg/sào Bắc bộ)

- Phân Urê: 100 - 150kg/ha (5 - 7,5kg/sào Trung bộ, 3,5 - 5,5kg/sào Bắc bộ)

- Phân Kali: 100kg/ha (5kg/sào Trung bộ, 3,6kg sào Bắc bộ)

Cách bón: Đục lỗ các gốc khoảng 15 cm bỏ phân lấp đất lại sau dó tưới nước hay pha loãng lượng phân trên vào nước để tưới.

Chú ý: sau khi tưới phân xong nên tưới nước lại để tránh phân làm cháy rễ cây.

Bón thúc lần 2: khi cây sắp ra hoa đầu tiên

Tưới phân cho ruộng dưa ra những bông hoa đầu tiên

Tưới phân cho ruộng dưa ra những bông hoa đầu tiên

- Phân DAP: 150 - 200 kg/ha (7,5 - 10kg/sào Trung bộ, 5,5 - 7kg/sào Bắc bộ)

- Phân Urê: 100 - 150kg/ha (5 - 7,5kg/sào Trung bộ, 3,5 - 5,5kg/sào Bắc bộ)

- Phân Kali: 150kg/ha (7,5kg/sào Trung bộ, 5,5kg sào Bắc bộ)

Cách bón: pha loãng phân tưới có cây dưa leo, chú ý pha loãng để tránh làm hư rễ cây. 

Bón thúc trong thời gian thu hoạch, cứ sau 2 - 3 đợt hái trái

- Phân NPK 20.20.15: 50 - 70kg/ha (2,5 - 3,5kg/sào Trung bộ, 1,8 - 2,5kg/sào Bắc bộ)

Cách bón: pha loãng phân tưới có cây dưa leo, chú ý pha loãng để tránh làm hư rễ cây. 

Nên bón phân sau khi hái trái và bổ sung các chế phẩm phân bón lá để tăng tỷ lệ đậu trái, trái đều đẹp

Nên bón phân sau khi hái trái và bổ sung các chế phẩm phân bón lá để tăng tỷ lệ đậu trái, trái đều đẹp

3. Sử dụng các chất điều tiết sinh trưởng, ra hoa đậu quả

- Sử dụng các loại phân bón lá để cung cấp kịp thời và hiệu quả nguồn vi lượng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Có thể sử dụng các sản phẩm phân bón lá theo quy trình sau:

- Khi cây có 3 - 4 lá thật phun các loại phân bón lá chuyên dùng cho cây dưa leo, 7 ngày phun lập lại 1 lần giúp cây phát triển tốt thân, lá và rễ, đến trước khi cây bắt đầu ra hoa rộ thì ngưng phun.

- Khi thấy cây chuẩn bị ra hoa rộ phun các loại phân bón lá có chứa Auxin giai đoạn ra hoa tạo quả giúp cây ra nhiều hoa, đậu nhiều trái. Khi cây bắt đầu ra hoa và đậu trái rộ phun các loại phân bón lá Có chứa Kali, Lân + trung, vi lượng Magie và Bo để cung cấp kiệp thời dinh dưỡng cho cây và tăng đậu trái.

Nguồn: Admin tổng hợp
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status