Kỹ thuật bón phân cho cây Bạc Hà

Cây trồng liên quan: Cây Bạc hà

quy trình bón phân cho cây bạc hà

Bạc hà là cây dễ trồng, dễ thích nghi, xong là cây chiếm đất 10 - 12 tháng. Một năm cho 3, 4 lứa cắt và 3, 4 lần tái sinh. Khối lượng chất  xanh lớn (1 lứa cắt 20 - 25 tấn/ha cho 20 - 30kg tinh dầu) nên cần phải bón phân.

- Yêu cầu về đạm: Là cây lấy thân lá nên cần đạm để tăng cường khối lượng chất xanh, tăng năng suất tinh dầu. Đạm bón đủ làm kéo dài thời gian sinh trưởng, tăng chiều cao cây, số cành, lá và khối lượng lá. Khối lượng thích hợp là 90 kg/ha.

- Yêu cầu về lân: hiệu quả gần bằng đạm, tăng cương chuyển hóa tích lũy chất hữu cơ.

- Yêu cầu về kali: Tuy làm tăng năng suất chất xanh, nhưng làm giảm năng suất tinh dầu.

- Nguyên tắc: Bón nặng ban đầu, bón thúc nhiều lần, bón dứt điểm sớm. Sau mỗi lứa cắt cần bón phân để xúc tiến sự sinh trưởng của cây để đạt năng suất cao ở lứa tiếp theo.

Lượng bón cho 1ha/năm:

 

Loại phân

 

Lượng bón cả năm

 

Lượng bón

 

 

 

Lứa cắt 1

Lứa cắt 2

Lứa cắt 3

Phân chuồng (tấn)

30-40 hoặc 3-4 tấn phân hữu cơ vi sinh

10-20

10-15

10-15

Đạm Ure (kg)

150-200

60

60

60

Supe lân (kg)

300

100

100

100

Kali sunphat (kg)

100

40

40

20

Lưu ý: Toàn bộ phân chuồng, lân, kali đem ủ trước 30-40 ngày sau đó dùng 2/3 lượng để bón lót, còn 1/3 bón thúc vào giai đoạn phân cành.

- Với lứa cắt 2,3 phân chuồng bón rải trên mặt luống, phân đạm dùng để bón thúc vào giai đoạn sau:

+ Cây cao 10cm bón 25 kg/ha.

+ Cây phân cành bón 15 kg/ha.

+ Cây mới ra nụ bón 20 kg/ha

Nguồn: Giáo trình cây thuốc Đại học nông nghiệp Hà Nội
DMCA.com Protection Status