Giới thiệu các loại nguyên liệu sản xuất phân bón NPK: P1 Phân đạm

Dinh dưỡng liên quan: Đạm (Nts) - Nitrogen

Giới thiệu các loại đạm

Giới thiệu các loại phân đạm làm nguyên liệu sản xuất phân bón NPK

1. Đạm Urê (Urea)

Công thức hóa học: (NH2)2CO

Hàm lượng: bình quân 46%

Có 2 loại chính: Hạt nhỏ và hạt ngố (hạt đục, hạt to)

* Urea Tam Ninh, Trung Quốc

Urea nhỏ Tam Ninh, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: Hạt nhỏ, tròn, đều, đẹp, không có hạt vụn.

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc có thể sang bao để thương mại

* Ure Thiểm Tây, Trung Quốc

Thiểm Tây, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: Hạt nhỏ, tương đối đều, ít hạt vụn

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* Urea Hoạt Hà, Trung Quốc

Urea Hoạt Hà, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4% (thực tế chỉ đạt 44%)

Hình thức: Hạt nhỏ, không đều, có nhiều vụn cám, 

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* Urea Đại Điền, Trung Quốc

Urea Đại Điền, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: Hạt nhỏ, không đều có nhiều vụn nhỏ.

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* Urea Phong Hỷ, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: Hạt nhỏ, không đều có nhiều vụn nhỏ

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* Urea Nghi Hóa, Trung Quốc

Urea Nghi Hóa, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Độ hạt: d1.00mm- 2.8 mm.

Hình thức: Hạt nhỏ, không đều, có nhiều hạt nhỏ

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc có thể sang bao để thương mại

* Urea Ả Rập

Urea Ả Rập

Hàm lượng: ≥ 46%

Hình thức: Hạt nhỏ, tròn đều, để lâu dễ bị vón cục

Sử dụng: Nghiền dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* Urea Lan Hoa, Sơn Tây, Trung Quốc

Urea Lan Hoa, Sơn Tây, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.2%

Độ hạt d2.00-4.75mm ≥ 90% (hạt ngố, hạt đục, hạt to)

Địa chỉ: Phổ Thành, Sơn Tây, Trung Quốc

Tel: 0356-3928188

Sử dụng: Để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc đạm bọc mầu (đạm vàng, đạm xanh...)

* Urea Trường Bình, Sơn Tây, Trung Quốc

Urea Trường Bình, Sơn Tây, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to)

Địa chỉ: Phú Bình, Sơn Tây, Trung Quốc

Tel: 0356-3609888

Sử dụng: Để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc đạm bọc mầu (đạm vàng, đạm xanh...)

* Urea Phú Đảo, Trung Quốc

Urea Phú Đảo, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to)

Trọng lượng bao bì: 40kg

Địa chỉ: Công ty HH Cổ phần Hóa chất dầu mỏ Trung Hải.

Sử dụng: Để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc đạm bọc mầu (đạm vàng, đạm xanh...)

* Urea Nghi Hóa, Trung Quốc

Urea Nghi Hóa, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to) tròn đều, đẹp nhưng khả năng thấm dịch kém.

Sử dụng: Dùng để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc sang bao thương mại (khả năng bọc mầu kém)

* Urea Phong Hỷ, Trung Quốc

Urea Phong Hỷ, Trung Quốc

Hàm lượng: ≥ 46.4%

Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to) tròn đều, đẹp nhưng khả năng thấm dịch kém.

Sử dụng: Dùng để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc sang bao thương mại (khả năng bọc mầu kém)

* Urea PRC Trung Quốc

Urea PRC (Trung Quốc)

Hàm lượng: ≥ 46%

Hình thức: Tinh thể màu trắng, hạt tròn (hạt nhỏ và hạt to)

Sử dụng: Dùng để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc sang bao thương mại

2. Đạm Sunphat Amon (SA)

Công thức hóa học: (NH4)2SO4

Hàm lượng: bình quân 21%

Hình thức hạt: Hạt nhỏ, hạt cánh, bột...

Màu sắc: Xám, xám đen, vàng xám, vàng nhạt, trắng...

Mùi: Có nhiều loại có mùi hôi

Việt Nam chưa có nhà máy sản xuất Đạm SA, chỉ có 1 số là sản phẩm phụ của các nhà máy sản xuất gang, thép

* SA Chí Hùng, Vân Nam, Trung Quốc

SA Chí Hùng, Vân Nam, Trung Quốc

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Hạt tinh thể, màu trắng ngà

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc ép hạt (trộn cùng SA bột) đạm hoặc NK

* SA Lô Thiên Hóa, Trung Quốc

SA Lô Thiên Hóa, Trung Quốc

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Bột mịn màu hồng

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA Trung Quốc bao trắng (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

SA Bao trắng

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Bột màu trắng

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK (dễ phối chế màu)

* SA Cát Cương, Trung Quốc

SA Cát Cương, Trung Quốc

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Bột màu trắng

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK (dễ phối chế màu) hoặc ép hạt đạm, NK

* SA Côn Minh, Trung Quốc

SA Côn Minh, Trung Quốc

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Màu sắc không ổn định, có bao trắng, có bao xám...

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA Thiên Tân, Trung Quốc (SP phụ của nhà máy Gang Thép Thiên Tân)

SA Thiên Tân, Trung Quốc (SP phụ của nhà máy Gang Thép Thiên Tân)

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Dạng bột mịn màu trắng

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA Trùng Khánh, Trung Quốc

SA Trùng Khánh, Trung Quốc

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Màu sắc không ổn định, có bao trắng, có bao xám...

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

Hàm lượng: 21%

Hình thức: SA vàng, dạng bột tinh thể

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép hạt đạm, ép hạt NK

* SA Kỳ Lân, Trung Quốc

Công ty HH hóa chất Kỳ Lân - Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

SA Kỳ Lân, Trung Quốc

Hàm lượng: 20,5%

Hình thức: SA vàng, dạng bột tinh thể

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép hạt đạm, ép hạt NK (nên kết hợp SA tinh thể)

* SA Châu Nguyên, Trung Quốc

Công ty HH Lô Tây Đại Vi Tỉnh Vân Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp huyện Lô tây tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

 SA Châu Nguyên, Trung Quốc

Hàm lượng: 20,5%

Hình thức: Màu trắng, gây mùi sốc (đặc biệt trong quá trình trộn liệu)

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép hạt đạm, ép hạt NK

* SA Kiến Nghiệp

Công ty (tập đoàn) Kiến Nghiệp Uy Viễn

Địa chỉ: Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

SA Kiến Nghiệp

Hàm lượng: 20,5%

Hình thức: Màu không đồng nhất, khi trộn liệu có mùi sốc

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA Liễu Châu, Trung Quốc

Công ty (tập đoàn) gang thép Liễu Châu

Địa chỉ: Quảng Tây, Trung Quốc

SA Liễu Châu, Trung Quốc

Hàm lượng: 21%

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA PRC (Trung Quốc) (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

SA PRC (Trung Quốc)

Hàm lượng: 20,5%

Hình thức: SA hạt, màu trắng xanh.

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK

* SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

Hàm lượng: 21%

Hình thức: SA bột, màu xám, có mùi sốc

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

Hàm lượng: 20,5%

Hình thức: SA vôi hay bị đóng cục cứng khó đập

Sử dụng: Trước khi đưa vào sản xuất phải đập tơi, chỉ dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

* SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)

Hàm lượng: 21%

Hình thức: Có màu nâu vàng

Sử dụng: Chỉ dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

* SA SINOPEC Trung Quốc

Hàm lượng: 20,5%

Hình thức: Tinh thể, dạng bột hoặc dạng hạt màu trắng

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK

3. Đạm Amonium Clorua (Đạm Amon)

Công thức hóa học: NH4Cl

Hàm lượng: Bình quân 25%

Việt Nam chưa có nhà máy sản xuất phân đạm Amonium Clorua

* Amon Hòa Bang, Trung Quốc

Công ty HH cổ phần Hòa Bang

Địa chỉ: tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Amon Hòa Bang, Trung Quốc

Hàm lượng đạm (loại khô) ≥ 25.4%

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, khó ép hạt đạm (hạt bở, sản lượng thấp)

* Amon Hồng Hạc, Tự Cống, Trung Quốc

Amon Hồng Hạc, Tự Cống, Trung Quốc

Hàm lượng: 25%

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép không năng suất, không có độ rắn của viên ép

* Amon Thụy Quang, Trung Quốc

Amon Thụy Quang, Trung Quốc

Hàm lượng: 25%

Hình thức: Bột màu trắng

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK (hạt chắc)

* Amon Hoa Sơn, Trung Quốc

Amon Hoa Sơn, Trung Quốc

Hàm lượng: 25%

Hình thức: Bột màu trắng

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK (hạt chắc)

* Amon Trung Quốc (nhập khẩu bởi công ty HACHECO)

Amon Trung Quốc (Nhập khẩu bởi công ty HACHECO)

Hàm lượng: 25%

Hình thức: Tinh thể mịn, màu trắng hoặc màu ngà

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK

* Amon bịch 1 tấn hoặc AMon sang bao

Amon bịch 1 tấn hoặc AMon sang bao

Hàm lượng: 25%

Hình thức: Nhiều chủng loại

Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK (hạt chắc)

Mời các bạn đón đọc: Giới thiệu các loại nguyên liệu sản xuất phân bón NPK: P2 Phân Lân

Nguồn: Admin tổng hợp
DMCA.com Protection Status