Đốm nâu

Cây trồng bị hại: Cây chanh dây
Tên khoa học: Alternaria sp.

Tác nhân: do nấm Alternaria passiflorae gây ra.

Đặc điểm và triệu chứng gây hại của bệnh đốm nâu

Đây là một bệnh nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lá, thân và quả, xuất hiện vào mùa xuân và đầu mùa hè.

Trên lá, đầu tiên xuất hiện những đốm màu nâu nhỏ, sau đó lan rộng ra thành đốm lớn có tâm màu sáng và có hình dạng bất định. Trên thân, vết bệnh có hình thon dài với màu nâu đen, thường xuất hiện gần nách lá hoặc gân lá (do bị tổn thương cơ giới, cây bị chảy nhựa). Khi vết bệnh bao quanh thân cây thì chồi non sẽ bị héo, quả teo lại và rụng sớm. Trên quả, vết bệnh đầu tiên chỉ nhỏ như mũi kim sau lan rộng thành những vòng tròn lớn với vết nâu lõm có tâm màu nâu. Dần dần phần vỏ quả xung quanh vết bệnh bị nhăn nheo và quả bị rụng.

Bệnh đốm nấu trên cây chanh leo

Triệu chứng bệnh đốm nâu (Alternaria passiflorae) gây hại trên quả và lá chanh dây

Triệu chứng bệnh bả trầu (Alternaria alternata) trên quả và lá

Triệu chứng bệnh bả trầu (Alternaria alternata) trên quả và lá cây chanh dây

Biện pháp quản lý bệnh đốm nâu

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh vườn, loại bỏ lá bệnh và những cành kém hiệu quả để cây thông thoáng.

- Biện pháp hóa học: Sử dụng các thuốc hoạt chất Azoxystrobin (Amistar 250SC); hoặc hỗn hợp thuốc Mancozeb + Metalaxyl-M (Ridomil GoldÒ 68WP);Difenoconazole (Score 250EC); Chlorothalonil (Daconil 500SC); hoặc Thiophanate - Methyl (Topsin M 70WP) để phòng trừ.

Chú ý phun vào những đợt lá ra vào đầu mùa mưa

Nguồn: Viện cây ăn quả Miền Nam
DMCA.com Protection Status