Danh mục cây trồng

Danh mục các loại cây trồng: Thông tin nhóm cây, đặc điểm cây, các loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, quy trình chăm bón... Thông tin từ A -> Z về cây trồng

 • Cây bơ (Avocado) Cây bơ
  Cẩm nang cây bơ (Avocado): Giới thiệu về cây bơ, nguồn gốc, đặc điểm hình thái, giá trị dinh dưỡng của trái bơ, quy trình chăm sóc trồng trọt, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây bơ và các bài viết liên quan...
 • Cây đinh lăng (Polyscias fruticosa) Cây đinh lăng
  Cẩm nang về cây đinh lăng Polyscias fruticosa (L.) Harms: Giới thiệu tổng quan, phân loại, điều kiện sinh thái, dược tính, công dụng và các bài viết liên quan đến cây đinh lăng
 • Cây chôm chôm (Rambutan) Cây chôm chôm
  Cẩm nang cây chôm chôm (Rambutan): Giới thiệu về cây chôm chôm, các giống chôm chôm, giá trị kinh tế, quy trình trồng trọt chăm sóc, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây chôm chôm...
 • Cây sầu riêng (Durian) Cây sầu riêng
  Cẩm nang cây sầu riêng (durian): Giới thiệu về cây sầu riêng, giá trị kinh tế, đặc tính sinh vật học cây sầu riêng, sâu bệnh hại cây sầu riêng, quy trình trồng và chăm sóc sầu riêng và các bài viết liên quan
 • Cây ba kích (Medicinal Indian Mulberry) Cây ba kích
  Cẩm nang cây Ba kích (Morinda officinalis How): Mô tả về cây ba kích, đặc điểm sinh vật học, tác dụng của ba kích, kỹ thuật trồng và chăm sóc, sâu bệnh hại cây ba kích...
 • Cây cà gai leo (Solanum procumbens) Cây cà gai leo
  Solanum procumbens: Mô tả về cây cà gai leo, đặc điểm sinh vật học, tác dụng, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà gai leo, tác dụng chữa bệnh của cà gai leo...
 • Cây chó đẻ (Diệp hạ châu) (Chamber bitter) Cây chó đẻ (Diệp hạ châu)
  Phyllanthus urinaria L. Mô tả về cây Diệp hạ châu (cây chó đẻ), đặc điểm sinh vật học, tác dụng, phân bố và thu hái, thành phần hóa học và tác dụng chữa bệnh của cây chó đẻ...
 • Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis) Sâm ngọc linh
  Panax vietnamensis Mô tả về cây sâm ngọc linh, đặc điểm sinh vật học, tác dụng, phân bố và thu hái, thành phần hóa học và tác dụng chữa bệnh của cây sâm ngọc linh...
 • Cây măng cụt (Mangosteen) Cây măng cụt
  Mangosteen: Đặc điểm sinh trưởng và phát triển, nguồn gốc và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, kỹ thuật trồng và chăm sóc, biện pháp phòng trị sâu bệnh hại cây măng cụt và các bài viết liên quan.
 • Cây tỏi (Garlic) Cây tỏi
  Cây tỏi Garlic: Cẩm nang cây trồng bách khoa toàn thư về cây tỏi, mô tả về cây tỏi, sâu bệnh hại cây tỏi, hướng dẫn trồng và chăm sóc tỏi, sử dụng tỏi và tác dụng của củ tỏi...
 • Cây trinh nữ hoàng cung Cây trinh nữ hoàng cung
  Đặc điểm thực vật học, phân biệt trinh nữ hoàng cung với cây náng hoa trắng, phân bố và thu hái, thành phần hóa học, tính năng và công dụng chữa bệnh của cây trinh nữ hoàng cung
 • Cây hà thủ ô đỏ Cây hà thủ ô đỏ
  Cẩm nang cây hà thủ ô đỏ: Đặc điểm thực vật học, đặc điểm sinh thái, phân bố và thu hái, chế biến, công năng tác dụng, một số bài thuốc chữa bệnh từ hà thủ ô đỏ...
 • Cây hà thủ ô trắng Cây hà thủ ô trắng
  Cẩm nang cây hà thủ ô trắng: Đặc điểm thực vật học, phân bố và thu hái, chế biến, công năng tác dụng, một số bài thuốc chữa bệnh từ hà thủ ô trắng...
 • Cây bông vải (Cotton) Cây bông vải
  Cẩm nang cây bông vải - Cotton: Đặc điểm thực vật học cây bông vải, sâu bệnh hại cây bông vải, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bông vải và các bài viết liên quan...
 • Cây chè (trà) (Tea) Cây chè (trà)
  Cẩm nang giới thiệu Cây chè (Tea): Thông tin về cây chè (trà), chi tiết sâu bệnh hại cây chè và biện pháp phòng trừ, hướng dẫn nhân giống, trồng và chăm sóc cây chè...
DMCA.com Protection Status