Cây cà gai leo

Cây cà gai leo
Tên thường gọi: Cây cà gai leo
Tên tiếng anh/Tên khoa học: Solanum procumbens
Xem chi tiết ››

Bài viết mới

Bệnh hại

DMCA.com Protection Status