Chăm sóc sầu riêng xử lý nghịch vụ trong mùa mưa

Cây trồng liên quan: Cây sầu riêng

Ở khu vực Nam bộ, mùa thuận cây sầu riêng sẽ ra hoa vào cuối mùa mưa, bắt đầu vào khoảng tháng 11 – 12 dương lịch, thu trái vào mùa nắng tháng 6-7 dương lịch. Tuy nhiên để nâng cao giá trị kinh tế, các nhà vườn đã áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ cho cây sầu riêng. Tức là đầu mùa mưa tầm tháng 6-7 xử lý ra hoa và tháng 2-3 thu hoạch quả. Kỹ thuật này đã nâng giá trị cây sầu riêng lên gấp 3-5 lần so với trồng mùa thuận.

Kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng nghịch vụ như thế nào? Chăm sóc sầu riêng trong mùa mưa? Những lưu ý khi xử lý sầu riêng nghịch vụ trong mùa mưa? Cách làm cho cây sầu riêng ra hoa đồng loạt? Xử lý nghịch vụ sầu riêng?

Cách chăm sóc sầu riêng xử lý nghịch vụ trong mùa mưa.

1. Cây sầu riêng đủ điều kiện xử lý ra hoa nghịch vụ

- Đây là vấn đề quan trọng nhất quyết định đến kết quả của việc xử lý ra hoa trên cây sầu riêng. Nếu chọn sai thì sẽ giảm năng suất, hiệu quả kinh tế, làm suy kiệt cây và rất khó phục hồi để cho thu hoạch các vụ sau.

- Nên chọn cây sầu có độ tuổi từ 5 năm trở lên. Trước khi áp dụng xử lý ra hoa nghịch vụ, cây sầu riêng cần đảm bảo một số chỉ tiêu như: Cây phải sung sức, bộ lá khỏe và chuyển màu sang bánh tẻ, có ít nhất 3 đợt đọt thành thục, các đợt đọt ra tập trung và chuyển sang bánh tẻ.

- Cây sầu được chọn xử lý ra hoa nghịch vụ cần có bộ khung tán cân đối, không hoặc ít nhiễm sâu bệnh.

Xem thêm: Hiện tượng rụng trái non trên cây sầu riêng và cách khắc phục.

2. Chăm sóc cây sầu riêng trước khi xử lý ra hoa

- Bón phân cho cây sầu riêng trước khi xử lý ra hoa khoảng 10-15 ngày. Lựa chọn phân bón có hàm lượng Lân và Kali cao (lưu ý không sử dụng phân bón có gốc Clo để bón cho cây). Nên bón kết hợp với phân hữu cơ và phun phân bón quá lá bổ sung cho cây. Trường hợp trời mưa liên tục không phun bổ sung dinh dưỡng qua lá thì cần tăng thêm lượng phân bón gốc. Trung bình lượng phân bón tính cho cây 8-10 năm tuổi: Phân hữu cơ từ 3-5 kg; NPK 10-20-20: 0,5-1 kg.

- Trước khi bón phân cần thu dọn thực vật quanh gốc để hạn chế nấm bệnh hại. Đào rãnh bón phân theo hình tán lá cây. Bón xong lấp đất hạn chế phân bón bị rửa trôi.

Xem thêm: Paclobutrazol 20% WP (Ức chế sinh trưởng, kích thích ra hoa).

3. Xử lý ra hoa nghịch cho cây sầu riêng trong mùa mưa

- Sau chăm sóc lần cuối trước khi xử lý ra hoa cần quan sát khả năng hấp thụ phân bón của cây như phân bón tan hết, lá cây xanh đậm, dày lá, cây khỏe, ... rồi mới tiến hành xử lý ra hoa.

- Chọn ngày nắng ráo, tiến hành đậy nilon quanh mô sầu riêng. Phun chất ức chế kích thích ra hoa như Thiourea 99% (nồng độ 5-7,5g/1 lít), Paclobutrazol 20% (nồng độ 40-60g/8 lít nước). Số lần phun có thể 1-2 lần tùy vào điều kiện thực tế, phun 2 lần cách nhau từ 7-10 ngày. Có thể kết hợp phun cùng các dòng phân bón lá bổ sung vi lượng, axit amin cho cây. Điều chỉnh lượng nước trong mương để xiết khô nước đến khi cây bật mầm hoa (mắt cua).

- Sau khi cây sầu riêng ra mắt cua chuyển sang chế độ chăm sóc sau khi ra hoa và nuôi trái non.

Xem thêm: Kỹ thuật bón phân mới nhất cho cây sâu riêng giai đoạn đậu hoa nuôi trái.

Nguồn: Admin tổng hợp - NO
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status