Biện pháp giảm rụng hoa, rụng trái non trên cây trồng

Cây trồng liên quan: Cây sầu riêng

Trong kỹ thuật canh tác cây ăn trái, để tạo năng suất cao thì cần áp dụng đầy đủ kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhưng giai đoạn nhạy cảm và là tiền đề cho năng suất cao là giai đoạn ra hoa đậu trái. Thời kỳ này quyết định đến 80% năng suất của cây trồng. Do vậy kỹ thuật chăm sóc làm giảm rụng hoa, rụng trái non là biện phát tiên quyết được quan tâm.

Biện pháp làm giảm rụng hoa, rụng trái non trên cây trồng? Nguyên nhân gây rụng hoa, rụng trái non? Hoạt chất nào làm giảm rụng hoa, rụng trái non?

Chăm sóc đúng cách giảm rụng trái non trên cây sầu riêng.

1. Giảm rụng hoa, rụng trái non trên cây trồng có cần thiết?

- Rụng hoa, rụng trái non là hiện tượng phản ứng của cây trồng khi gặp điều kiện bất thuận, rối loạn dinh dưỡng, hoặc do giai đoạn sinh lý của cây trồng.

- Hiện tượng rụng hoa, rụng trái non sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến giảm năng suất cây trồng. Đây là điều không mong muốn của các nhà vườn trồng cây ăn trái. Do vậy xu hướng trong canh tác, các nhà vườn sẽ áp dụng tối đa các biện pháp để giảm rụng hoa, rụng trái non để tạo tiền cho nâng cao năng suất cây trồng.

- Trong trường hợp rụng hoa, rụng trái non sinh lý của cây trồng, nếu tỷ lệ rụng cao cũng dẫn đến giảm năng suất. Việc áp dụng các biện pháp tác động để giảm rụng sinh lý là điều cần thiết để đảm bảo năng suất, hiệu quả kinh tế trong canh tác cây ăn trái.

Biện pháp giảm rụng hoa, rụng trái non trên cây trồng.

2. Nguyên nhân làm rụng hoa, rụng trái non trên cây trồng

- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng hoa, rụng trái non trên cây trồng như: Dinh dưỡng không cân đối, thời tiết bất thuật, giai đoạn sinh lý của cây trồng.

- Dinh dưỡng không cân đối: Giai đoạn khi cây ra hoa đậu trái non nếu dinh dưỡng không đủ nuôi toàn bộ lượng hoa, trái non thì cây sẽ phản ứng rụng một số lượng hoa, trái non để có thể đủ sức nuôi số hoa, trái còn lại. Do vậy cần phải cung cấp đầy đủ, cân đối cho cây đặc biệt trong giai đoạn này. Hoặc cây quá sung sức phát triển mạnh, giai đoạn ra hoa, đậu trái non cây đi chồi dẫn đến cạnh tranh dinh dưỡng. Cây ưu tiên phát triển chồi dẫn đến rụng hoa, rụng trái non. Trường hợp do các cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng không đúng cách gây sốc dinh dưỡng, cũng dẫn đến rụng hoa, rụng trái non.

- Điều kiện thời tiết bất thuận: Cây trồng khi gặp điều kiện bất thuận như hạn mặn, hạn phèn, nhiệt độ thay đổi đột ngột, ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, … gây sốc cho cây giai đoạn ra hoa đậu trái non sẽ làm rụng hoa, rụng trái non.

- Sinh lý của cây trồng: Cây trồng có cơ chế tự điều chỉnh nguồn dinh dưỡng. Nếu cây ra nhiều hoa, trái non thì cây tự điều chỉnh rụng hoa, rụng trái để tập trung dinh dưỡng nuôi số lượng hoa, trái còn lại.

- Sâu bệnh hại làm rụng hoa rụng trái non là nguyên nhân gây thiệt hại lớn. Sâu bệnh hại có thể gây hại đến 100% lượng hoa, trái non trên cây.

Xem thêm: 4-CPA-Na 98% (Hạn chế rụng trái non, tăng năng suất).

3. Biện pháp giảm rụng hoa, rụng trái non trên cây trồng

- Cần áp dụng đầy đủ quy trình dinh dương theo từng thời kỳ, từ loại cây trồng. Khi cung cấp dinh dưỡng cho cây cần lưu ý thiếu hoặc thừa dinh dưỡng đặc biệt là nguyên tố đạm, đều gây hiện tượng rụng hoa rụng trái non tỷ lệ rất cao.

- Đối với những vùng thường có biến đổi thời tiết bất thuận cao. Cần duy trì bổ sung các hoạt chất tăng khả năng chống chịu như Brassinolide 0.15%SP, Tricotanol 1.5 EP, L-Glycine, … để hỗ trợ đề kháng cho cây trồng có thể chống chịu trong môi trường bất thuận. Nồng độ, liều lượng nên tuân thủ theo nhà sản xuất khuyến cáo.

- Giai đoạn ra hoa đậu trái rất nhạy cảm. Nếu sâu bệnh hại tấn công sẽ làm rụng hoa rụng trái non. Do vậy trước giai đoạn này cần tiến hành phun phòng, trị các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng.

- Trong giai đoạn ra hoa đậu trái có thể sử dụng hoạt chất chống phân hóa tầng rời để giảm tỷ lệ rụng hoa rụng trái non như hoạt chất 4-CPA-Na 98%. Phun với liều lượng 5 ppm. Phun 2-3 lần giai đoạn ra hoa, đậu trái non: Lần 1 phun khi cây nở hoa đạt 30-50%, lần 2 phun khi cây thụ phấn xong, lần 3 phun cách lần 2 khoảng 12-15 ngày.

Xem thêm: Kỹ thuật bón phân mới nhất cho cây sầu riêng giai đoạn đậu hoa nuôi trái.

Nguồn: Admin tổng hợp - NO
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status