ghép mắt đào

  • Kỹ thuật nhân giống đào Kỹ thuật nhân giống đào
    Trồng trọt, chăm sóc Đào cảnh được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ hay ghép nêm đoạn cành trên gốc ghép là cây đào ăn quả hoặc đào rừng.Yêu cầu kỹ thuật sản xuất giống đào chất lượng cao...
DMCA.com Protection Status