Mốc xám

  • Mốc xám, thối trái dâu tây Mốc xám, thối trái dâu tây
    Bệnh do nấm Nấm Botrytis chủ yếu xuất hiện ở giai đoạn quả chín, trong điều kiện ẩm ướt bệnh có thể gây hại nghiêm trọng, Vậy triệu chứng và biện pháp phòng trừ bệnh như sau:
  • Mốc xám Mốc xám
    Bệnh do nấm Bệnh thường gây hại trên trái, nhất là trái non, trái thường bị thối từ chớp trái thối lên, trên vùng thối, bào tử nấm tạo thành lớp mốc xám. Trái bị thối khô tóp lại...
DMCA.com Protection Status