Đốm xám

Cây trồng bị hại: Cây chanh dây
Xem chủ đề liên quan: Đốm xám, Septoria passiflorae
Tên khoa học: Septoria passiflorae

Tác nhân: do nấm Septoria passiflorae gây ra.

Đặc điểm và triệu chứng gây hại của bệnh đốm xám

Bệnh tấn công các bộ phận lá, thân, và quả, gây hại nặng có thể làm rụng lá, rụng quả sớm dẫn đến giảm năng suất. Bệnh thường xuất hiện trong suốt mùa hè và mùa thu.

Trên lá, vết bệnh thường không có hình dạng cố định, chỉ là những đốm nhỏ màu nâu sáng, nhanh chóng lan rộng và làm lá rụng. Trên thân, vết bệnh xuất hiện tương tự như ở trên lá. Nhưng có đặc điểm vết bệnh thường lõm sâu vào trong thân. Trên quả, vết bệnh đầu tiên cũng là những đốm nhỏ, tương tự như trên lá và thân. Sau đó những đốm này tạo thành những vết thương tổn lớn gây nên hiện tượng rụng lá và quả.

Bệnh đốm xám trên cây chanh leo

Triệu chứng bệnh đốm xám (Septoria passiflorae) trên quả

Biện pháp quản lý bệnh đốm xám

- Biện pháp hoá học: Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top 325SC); Mancozeb + Metalaxyl - M (Ridomil GoldÒ 68WP); Carbendazim (Carbenvil 50SC); Cuprous

Nguồn: Viện cây ăn quả Miền Nam
DMCA.com Protection Status