Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây

1. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự phát triển của rễ bất định từ cành giâm

- Khả năng của nhiều loài cây và nhiều phần của cây có khả năng tạo rễ bằng cành giâm dưới những điều kiện thích hợp là yếu tố quan trọng trong việc nhân giống của nhiều loài. Thân, rễ hoặc lá có thể dùng làm nguồn cho việc nhân giống khi được kết hợp với hóa chất thích hợp, tác nhân cơ học và những điều kiện môi trường. Một trong những lợi điểm chính của phương pháp nhân giống vô tính này là cây mới được tạo thành giống như cây cha mẹ

- Có những yếu tố liên quan đến sự tạo rễ và chất sinh trưởng thực vật được liệt kê như sau:

+ Những điều kiện môi trường và dinh dưỡng của cây cha mẹ và cành cắt.

+ Thực hiện sự cắt cành sau khi di chuyển từ cây cha mẹ.

+ Khoảng nồng độ được chọn, phương pháp áp dụng, và chất đặc biệt được dùng như GA1 hoặc GA4, zeatin, hoặc isopentyladenine.

+ Giai đoạn của quá trình tạo rễ.

+ Những tương tác giữa những chất sinh trưởng thực vật đã biết và chưa biết.

1.1. Ảnh hưởng của auxin đến sự lập rễ bất định từ cành giâm.

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

- Ảnh hưởng lớn nhất trên sự kích thích ra rễ và đã được thương mại hóa.

- Các chất tổng hợp như IBA và NAA đã cho hiệu quả kích thích tạo rễ hơn cả IAA.

chất điều hòa sinh trưởng ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của cây trồng

- Có nhiều báo cáo cho rằng auxin liên quan đến sự khởi tạo rễ bất định và sự phân chia đó của những khởi đầu thì phụ thuộc vào auxin nội sinh hay ngoại sinh. Auxin cũng ức chế sự tạo rễ nếu dùng với liều lượng cao.

1.2. Ảnh hưởng của xytolinin và gibberillin đến sự lập rễ bất định từ cành giâm

- Tỷ lệ cao của cytokinin/ auxin kích thích sự phát triển của chồi và ức chế sự phát triển của rễ.

- Giberellin: Ức chế sự thành lập rễ (dưới những điều kiện đặc biệt kích thích sự tạ rễ).

1.3. Ảnh hưởng của ABA và những chất ức chế sinh trưởng

- ABA ức chế sự phát triển của rễ.

- Chất ức chế sinh tổng hợp GA có ảnh hưởng nhẹ lên sự kích thích tạo rễ bất định, giảm GA nội sinh và giảm sự phát triển của chồi.

- Ethylen kích thích thành lập rễ bất định.

- BR ức chế sự thành lập rễ.

2. Ảnh hưởng của một số chất sinh trưởng đến miên trạng của cây

- ABA gây miên trạng: Hàm lượng ABA trong hột, lá và mầm chồi cao đều dẫn đến sự miên trạng. Tuy nhiên cũng có trường hợp trong điều kiện ngày ngắn gây ra sự miên trạng trong vài loài lại không có sự gia tăng ABA nội sinh. Việc sử lý ABA ngoại sinh lên mầm chồi và lên hột đã kích thích miên trạng của chúng.

- Gibberillin: Làm mất đi một số loại miên trạng bao gồm miên trạng do sinh lý, miên trạng do ánh sáng và miên trạng do nhiệt.

- Cytokinin: Ảnh hưởng của cytokinin lên miên trạng không rõ. Cytokinin ngoại sinh đôi khi có thể khắc phục miên trạng trong chồi và hột., tuy nhiên đôi khi ảnh hưởng này cũng không có.

- Ethylen có thể khắc phục miên trạng ở 1 vài loài.

- Những chất khác:

+ IAA/ABA: tỷ lệ IAA cao có khuynh hướng phá vỡ miên trạng.

+ Thiourea khắc phục vài loại miên trạng và ảnh hưởng của nó có liên quan đến hoạt động của cytokinin.

+ Coumarin gây ra tính nhạy cảm đối với ánh sáng cho vài giống rau diếp mà hột của chúng nảy mầm, không cần ánh sáng.

3. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng lên quá trình lão hóa của cây

Ảnh hưởng của chất điêu fhoaf sinh trưởng đến hoạt động sinh lý của cây

- Xytokinin (kinetin): được biết là chất làm giảm quá trình lão hóa của cây, nó kích thích sự phân chia tế bào và vận chuyển các chất dinh dưỡng làm tăng khả năng hoạt động của mô và tế bào.

- Auxins: Có thể làm tăng, giảm hoặc  không có tác dụng lên sự lão hóa phụ thuộc vào cách xử lý và nồng độ xử lý.

+ Auxin gây ra lão hóa do kích thích sự sản sinh ethylen. Auxin nội sinh giảm trước hoặc trong suốt quá trình lão hóa.

- Gibberillin: GA làm  giảm sự phân rã RNA và protein, chúng giúp giảm sự lão hóa ở cuốn lá và kéo dài sự chín. Người ta cũng thấy rằng hàm lượng GA giảm trước hoặc trong suốt quá trình lão hóa.

- Ethylen, ABA, và methyl jasmonate: Chất này được biết như là những chất kích thích sự lão hóa. Trong đó ethylen cho phối quá trình lão hóa rõ nhất. Ảnh hưởng trên sự lão hóa do ABA và Jasmonate gây nên đều có liên quan đến sự sinh tổng hợp ethylen.

* Ứng dụng của chất điều hòa sinh trưởng để giảm lão hóa:

- Nhiều loại rau, quả, trái cây, và nấm được giữ tươi để đưa ra thị trường. Do đó việc duy trì chất lượng trong suốt quá trình tồn trữ sau thu hoạch, vận chuyển để giảm hư hại là rất quan trọng. Cytokinin, chất cản sinh trưởng, auxin, gibberellin và những chất ức chế hoạt động hoặc sinh tổng hợp ethylen có khả năng giảm lão hóa

Nguồn: TS.Nguyễn Minh Chơn
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status