sâu ăn lá

  • Sâu bệnh hại cây bơ và biện pháp phòng trừ cho cây năng suất cao Sâu bệnh hại cây bơ và biện pháp phòng trừ cho cây năng suất cao
    Trồng trọt, chăm sóc Để phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây bơ cần thực hiện theo nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp và các biện pháp hóa học khi cần thiết, bài viết này sẽ hướng dẫn bà con các loại sâu bệnh hại thường gặp và biện pháp phòng trừ
  • Sâu ăn lá Sâu ăn lá
    Sâu, sâu bướm Loài sâu ăn lá này chủ yếu gây hại vào giai đoạn lá non, khi gây hại sâu kéo tơ cuốn các lá non lại với nhau, ăn phá trên lá và làm cho lá có các phần bị lỏm vào từ phiến lá hoặc lá bị biến dạng nhỏ lại hay phát triển không đồng đều...
  • Sâu cuốn lá, sâu ăn lá Sâu cuốn lá, sâu ăn lá
    Sâu, sâu bướm Sâu non gặm nhấm làm khuyết lá, khi lớn chúng nhả tơ kéo vài lá non lại với nhau, rồi nằm bên trong cắn phá, làm cho lá bị khuyết, nếu nặng lá có thể bị cắn phá đến phân nửa, đôi khi chỉ còn trơ lại một đoạn gân chính ở gần cuống lá...
DMCA.com Protection Status