Tetranychus sp.

  • Nhện đỏ Nhện đỏ
    Côn trùng, động vật hại khác Nhện chích trên trái non và trên lá tạo thành những đốm trắng, làm cho vỏ trái và lá bị biến màu. Nếu mật số nhện gây hại cao sẽ làm cho lá và trái non bị rụng...
  • Nhện đỏ Nhện đỏ
    Côn trùng, động vật hại khác Nhện di chuyển rất nhanh và nhả tơ mỏng bao thành một lớp ở mặt dưới lá nên trông lá có màu trắng dơ do lớp da để lại sau khi lột cùng với bụi và những tạp chất khác...
DMCA.com Protection Status