Sâu cuốn lá lớn

  • Sâu cuốn lá lớn Sâu cuốn lá lớn
    Sâu, sâu bướm Sâu non ăn khuyết lá, có thể ăn trụi bộ lá, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Cây lúa bị hại thường thấp nhỏ, có đòng ngắn, nếu trỗ thoát thì...
DMCA.com Protection Status