Sâu cuốn lá đầu đen

  • Sâu ăn lá Sâu ăn lá
    Sâu, sâu bướm Loài sâu ăn lá này chủ yếu gây hại vào giai đoạn lá non, khi gây hại sâu kéo tơ cuốn các lá non lại với nhau, ăn phá trên lá và làm cho lá có các phần bị lỏm vào từ phiến lá hoặc lá bị biến dạng nhỏ lại hay phát triển không đồng đều...
  • Sâu cuốn lá đầu đen Sâu cuốn lá đầu đen
    Sâu, sâu bướm Sâu cuốn lá lạc gặm ăn hết biểu bì để lại lá non màu trắng, nếu mật độ cao làm ảnh hưởng đáng kể đến năng suất lạc, biện pháp phòng trừ...
DMCA.com Protection Status