Sâu ăn bông sầu riêng

  • Sâu ăn bông sầu riêng Sâu ăn bông sầu riêng
    Sâu, sâu bướm Ấu trùng thuộc nhóm sâu róm, cơ thể có nhiều lông, sâu non nở ra đục vào bên trong bông. Sâu ăn cánh bông, nhị đực và nhụy cái làm cho bông bị hư và rụng...
DMCA.com Protection Status