Sylepta derogata

  • Sâu cuốn lá Sâu cuốn lá
    Sâu, sâu bướm Sâu có tập tính cuốn lá, mỗi con có khả năng gây hại 2-3 lá. Phần mép lá bị sâu ăn, lá có thể bị rụng nếu sâu cuốn lá tấn công mạnh...
DMCA.com Protection Status