Cháy nhũn lá

  • Cháy nhũn lá Cháy nhũn lá
    Bệnh do nấm Trong ruộng đậu có từng lõm nhỏ bị héo úa rồi lụn dần. Lá mới bị nhiễm bệnh sẽ biến màu như bị nhúng vào nước sôi, có những đốm to màu xanh nâu...
DMCA.com Protection Status