Botrytis cinerea Persoon

  • Mốc xám Mốc xám
    Bệnh do nấm Bệnh thường gây hại trên trái, nhất là trái non, trái thường bị thối từ chớp trái thối lên, trên vùng thối, bào tử nấm tạo thành lớp mốc xám. Trái bị thối khô tóp lại...
DMCA.com Protection Status