[Ad.] Sử dụng tưới nhỏ giọt Azud trong canh tác khoai tây công nghiệp

Cây trồng liên quan: Cây khoai tây

Lợi thế trong nông nghiệp và công nghiệp.

tưới nhỏ giọt Azud trong canh tác khoai tây

1. Giới thiệu.

- Việc trồng khoai tây đang phát triển trên toàn thế giới. Trong đó, Châu Âu và Châu Á chiếm đến 80% sản lượng (Nguồn: FAOSTAT). Việc thiếu đất sẽ ảnh hưởng đến mở rộng bề mặt cây trồng. Vì vậy, bắt buộc phải áp dụng những cải tiến trong sản lượng và phát triển công nghệ mới.

- Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), để trồng khoai tây bền vững, ngành phải thực hiện khối lượng sản xuất trên một đơn vị nước sử dụng. Hệ thống tưới nhỏ giọt Azud trong canh tác khoai tây sẽ là sự lựa chọn tối ưu.

sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây khoai tây

Sử dụng bộ tưới nhỏ giọt Azud khoai tây

2. Giám sát và xử lý hệ thống tưới nhỏ giọt Azud cho khoai tây.

  • Với hệ thống tưới nhỏ giọt, việc tưới tiêu ngắn hơn và thường xuyên. Giữ độ ẩm không đổi, tránh áp lực thủy lực cho cây.
  • Các yêu cầu tưới tiêu được tính toán dựa trên sự thoát hơi nước. Bao gồm lượng ẩm bị mất do thoát hơi nước và thoát hơi nước của nhà máy.
  • Khoảng cách của cây trồng, của các ống nhỏ giọt và tốc độ dòng chảy đơn nhất của bộ phát. Được tính theo chức năng của kết cấu đất.

3. Lợi thế nông học của hệ thống tưới nhỏ giọt Azud cho khoai tây.

  • Hiệu quả cao hơn trong việc áp dụng nước tưới: tiết kiệm nước hơn 25%. Giúp giảm thiểu chi phí canh tác.
  • Kiểm soát tưới và sản xuất tốt hơn: Nhờ kiểm soát nguồn cung nước, thời gian sản xuất tối đa. Có thể điều chỉnh theo tình hình thị trường tốt nhất, mang lại lợi ích tối đa cho thu hoạch.
  • Tránh được các khu vực ngập úng và cả các bệnh thối củ. Đồng thời làm giảm các bệnh dịch với việc tiết kiệm trong điều trị kiểm dịch thực vật.

4. Lợi thế về chất lượng khoai tây cho ngành công nghiệp.

  • Cải thiện năng suất và tính đồng nhất của cây trồng: Là hệ thống tưới có kiểm soát. Nước được áp dụng với tính đồng nhất về không gian và thời gian cao. Thu được kích thước đồng nhất hơn cho khoai tây, với ít dị tật hơn. Cho phép lợi nhuận tốt hơn trong ngành công nghiệp chế biến.
  • Trọng lượng cao hơn cho khoai tây khi tưới nhỏ giọt.

 

Nguồn: nhabeagri.com
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status