[Ad.] Quy trình bón phân Sông Mã cho cây lạc

Bón phân cân đối giúp cây lạc sinh trưởng và phát triển tốt, hạt to, năng suất và chất lượng cao. Chế độ bón phân tốt phải bao gồm bón cân đối hàm lượng dinh dưỡng NPK, nguyên tốt trung và vi lượng…

Hướng dẫn chế độ bón phân cho lạc sử dụng phân bón SÔNG MÃ CÂY LẠC:

1. Bón lót cho cây lạc 

+ Lượng bón: 15 - 20 kg/sào 360 m2; 20 - 25 kg/sào 500m2; 400 - 500 kg/ha.

+ Phân chuồng (bón theo khả năng): Khuyến cáo 180 - 216 kg/sào 360m2, 250 - 300 kg/sào 500m2; 5 - 6 tấn/ha.

+ Vôi bột: 18 - 29 kg/sào 360m2, 25 - 40 kg/sào 500m2; 500 - 800 kg/ha.

2. Bón thúc cho cây lạc 

+ Lần 1 (10 - 15 ngày sau trồng): Khi lạc 2 - 3 lá kép

+ Lần 2 ( 25 - 30 ngày sau trồng): Khi lạc bắt đầu ra hoa

+ Lượng bón (chia đều 2 lần): 15 - 20 kg/sào 360 m2, 20 - 25 kg/sào 500 m2; 400 - 500 kg/ha.

+ Cách bón: Khi bón phân cần rải phân cách gốc cây 7 - 10cm, kết hợp với xới và vum để vùi phân vào rong đất. Có thể hòa phân vào nước tưới cho cây, nhất là trong điều kiện khô hạn. Việc bón vôi không tiến hành cùng với việc bón phân

3. Đối với lạc che phủ

Lượng bón: 30 - 40 kg/sào 360 m2; 40 - 50 kg/sào 500 m2 (bón phân, lấp đất 3 - 5 cm, tra hạt)

Cách bón:

+ Sau khi lên luống tiến hành rạch 2 hàng dọc theo luống cách mép luống 30cm, rạch sâu 10 - 15cm.

+ Bón lót toàn bộ lượng phân trên (bón dồn lượng bón lót và bón thúc 1 lần) và san phẳng mặt luống.

+ Bón kết hợp với vôi bột, chia làm 2 lần: Lượng bón giống như lạc không che phủ.

Lần 1: bón 50% khi bừa phẳng.

Lần 2: bón 50% lượng còn lại khi cây lạc tắt hoa, có thể bón trực tiếp vào gốc hoặc rắc lên cây.

Nguồn: Nhân viên khoa học cây trồng sông mã
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status