QC: Giống cây trồng

Dành cho QC: Cung cấp các loại hạt giống cây trồng, cây giống cao cấp: Cây lương thực, cây ăn quả, cây rau màu, cây công nghiệp, cây dược liệu, cây hoa, cây cảnh...

DMCA.com Protection Status