[Ad.] Quy trình bón phân Trùn Quế VRAT cho cây chanh dây (chanh leo)

Cây trồng liên quan: Cây chanh dây

Quy trình bón phân cho cây chanh dây

1. Bón lót cho cây chanh dây (chanh leo)

- Phân chuồng hoai mục (hoặc phân hữu cơ vi sinh): 10 - 15kg/hố

(Hoặc có thể thay thế bằng phân 0,4 - 0,5kg phân Trùn Quế VRAT Siêu Lót V1)

- Cách bón phân lót cho cây chanh dây: trộn đều lượng phân bón trên với lớp đất mặt trong hố, nếu đất chua nên bổ sung thêm 0,5kg vôi bột.

2. Bón thúc cho cây chanh dây (từ lúc trồng đến khi ra hoa)

2.1. Thời kỳ thúc 1 (từ lúc trồng đến khi cây 3 tháng tuổi)

Bón phân Trùn Quế VRAT Siêu Lót V1: Lượng bón từ 0,4 - 0,5kg/lần bón (Bắt đầu bón từ 20 ngày sau trồng và định kỳ 15 - 20 ngày bón 1 lần).

2.2. Thời kỳ ra hoa lấy trái

Bón phân Trùn Quế VRAT Siêu thúc T1: Lượng bón từ 0,4 - 0,6kg/lần bón (hoặc NPK SEUN 16.10.12: 0,2 - 0,3kg/lần bón).

(Định kỳ 15 - 20 ngày bón 1 lần đến khi cây bắt đầu ra hoa thì dừng lại, lượng bón tăng dần theo tốc độ phát triển của cây.

3. Bón phân cho cây chanh leo giai đoạn nuôi quả

Sau khi ra hoa được 1 tuần hoa sẽ héo và bắt đầu quá trình tạo quả. Từ khi hoa trổ đến giai đoạn tạo quả rồi trái chín sẽ mất khoảng 60 - 90 ngày.

+ Sử dụng phân NPK SEUN 16.10.12: Lượng bón 0,5kg/lần bón, bón 2 - 3 lần (ngừng bón trước khi thu hoạch quả 1 tháng).

4. Bón phân cho cây chanh dây giai đoạn hồi phục

Sau khi thu hoạch 1 tuần chúng ta bón phân hồi phục cho chanh leo:

+ Sử dụng phân NPK VRAT Siêu lót V1 lượng bón từ 0,5 - 0,8 kg/lần bón, bón định kỳ (20 ngày - 1 tháng bón 1 lần) đến khi cây bắt đầu ra hoa (trước khi ra hoa 1 tháng) thì dừng lại (hoặc sử dụng SEUN 16.10.12 với lượng 0,4 - 0,6kg/lần bón).

Hướng dẫn bón: Cuốc rãnh tròn xung quanh gốc theo độ rộng tán cây, rãnh sâu 10 - 25cm, rộng 15 - 30cm, bón phân, lấp đất và tưới nước cho chanh leo. Khi cây chanh leo khép tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán rồi rắc phân vào sau đó xới lại đất, tưới nước.

Lưu ý: Định kỳ (3 lần/năm) chúng ta bón bổ sung phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ cho cây chanh dây, lượng bón từ 10 - 15kg/gốc.


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (R&D)

Xem tất cả các sản phẩm phân bón Trùn Quế VRAT tại http://vrat.vn/

Nguồn: vrat.vn
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status