[Ad.] Quy trình bón phân NPK Trùn Quế VRAT cho cây cam

Cây trồng liên quan: Cây cam

(lượng bón/cây/lần bón)

1. Bón phân cho cây cam thời kỳ kiến thiết cơ bản (1-3 năm tuổi)

1.1. Bón lót (bón trước khi trồng 7-10 ngày)

+ 5 - 10kg Phân chuồng hoai mục

+ 1 - 1,5 kg phân Trùn Quế VRAT Siêu Lót 5.10.3

+ 05 kg vôi bột

Cách bón: Trộn đều số phân trên với đất và cho vào hố trồng.

1.2. Bón cho cây cam mới trồng (dưới 1 năm tuổi)

Lượng bón: 80 - 100g NPK SEUN 12.12.6/gốc/lần bón (hoặc 40g DAP)

Cách bón: Pha 80 - 100g NPK SEUN 12.12.6 (hoặc 40g DAP) trong 10 lít nước tưới ướt gốc, nếu nước còn thừa thì tưới tiếp cho các cây khác. Có thể tưới xả lại bằng nước để tránh lá bị ngộ dộc phân bón.

Sản phẩm NPK SEUN 12-12-6

Thời gian bón: Tưới vào các tháng thứ 4, 6, 8, 10 sau trồng.

1.3. Bón cho cây cam trên 1 năm tuổi

- 150g phân hỗn hợp NPK SEUN 16.10.12 /gốc/lần bón

Thời gian bón: Vào các tháng thứ 1, 4, 7, 10 của năm (vào tháng thứ 1 bổ sung thêm 10kg phân hữu cơ hoặc phân chuồng hoai mục).

1.4. Bón cho cây cam trên 2 năm tuổi

- 250g phân hỗn hợp NPK SEUN 16.10.12 /gốc/lần bón

Thời gian bón: Vào các tháng thứ 1, 4, 7, 10 của năm (vào tháng thứ 1 bổ sung thêm 10kg phân hữu cơ hoặc phân chuồng hoai mục).

Phương pháp bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, rãnh sâu 10 - 15 cm, rộng 10- 20 cm cho phân vào, lấp đất và tưới nước. Chú ý phải cuốc cách gốc ít nhất 50cm đối với cây 2 năm tuổi.

Khi cây giao tán không cần đào rãnh mà có thể dùng cuốc xúc nhẹ lớp đất chung quanh tán cây, bón phân, lấp đất lại và tưới nước.

Phân bón SEUN 16.10.12 chuyên dùng cho cây cam

Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây

2. Bón phân cho cây cam thời kỳ kinh doanh

- 200 - 500g (tùy vào tuổi cây) phân hỗn hợp NPK SEUN 16.10.12 /gốc/lần bón

Thời gian bón:

+ Trước khi cây ra hoa

+ Sau khi đậu trái 6 - 8 tuần

+ Trước khi thu hoạch 1 - 2 tháng (bón bổ sung 50g Kali để tăng độ ngọt trái cam).

+ Sau khi thu hoạch trái, tỉa cành xới gốc làm cỏ, bồi bùn. Bổ sung thêm 10-20kg phân chuồng/1 gốc.

Lượng phân bón tăng theo tuổi cây (tăng gấp 1,5 lần) nhưng đến năm thứ 10 trở đi lượng phân ổn định.

Khi cây giao tán không cần đào rãnh mà có thể dùng cuốc xúc nhẹ lớp đất xung quanh tán cây, bón phân, lấp đất lại và tưới nước. Cũng có thể kết hợp với bồi bùn, đắp gốc để bón phân hoặc dùng bừa răng cào lấp phân giúp hạn chế đứt rễ.

Sau thu hoạch cần làm các việc sau:

Bón phân phục hồi và tưới nước: Sau thu hoạch bón liền khoảng 600 - 800g NPK SEUN 16.10.12 + 20- 30 kg phân chuồn hoai (hoặc 10 kg phân hữu cơ vi sinh) cho cây 4- 5 tuổi và tưới nước đều đặn cho cây.

Tỉa cành & vệ sinh vườn: Cắt tỉa đoạn cành đã mang trái (Khoảng 10-15cm), cành già, cành sâu bệnh, cành nằm bên trong tán, quét vôi hay Bordeauxe dưới gốc, phun thuốc trừ sâu bệnh.


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (R&D)

Xem tất cả các sản phẩm phân bón Trùn Quế VRAT tại http://vrat.vn/

Nguồn: vrat.vn
Bài liên quan
DMCA.com Protection Status